Tjedan autora Srednje Europe – Željko Dugac

Tjedan autora Srednje Europe – Željko Dugac

17-23. rujna 2018.

Prof. dr. sc. Željko Dugac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, naslovni izvanredni profesor,  rođen u Rijeci. Diplomirao 1994. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s temom iz povijesti medicine. Magistar znanosti na području biologije-biološke antropologije postaje 1999. temom vezanom uz proučavanje narodne medicine. Doktorsku disertaciju obranio 2003. na području biomedicinskih znanosti i zdravstva s temom iz povijesti javnog zdravstva. Od 1998. je asistent pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti zavodu za povijest i filozofiju znanosti Odsjeku za povijest medicinskih znanosti, a od 2015. godine znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Odsjeku za filozofiju znanosti iste institucije. Za naslovnog izvanrednog profesora je izabran 2010. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno profesor povijest medicine i znanosti na doktorskim studijima povijesti 20. stoljeća Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član znanstvenog odbora Sveučilišta  Jan Amos Komensky u Pragu od 2012. godine.

U svojim istraživanjima bavi se različitim područjima povijesti zdravstva i medicine, javnog zdravstva te socijalne i društvene povijesti u prvoj polovini 20. stoljeća; primjerice temama vezanim uz povijest zdravstvenog prosvjećivanja i edukacije, povijest javno zdravstvenog sustava, međunarodnim utjecajima na javno zdravstvo, napose Rockefellerove fondacije i Zdravstvene organizacije Lige naroda u međuratnom razdoblju,  poviješću medicinske svakodnevice, socijalnim problemima u društvu vezanim uz zdravlje i bolesti te oblikovanjem medicinskih struka.

Knjige objavljene u izdanju Srednje Europe

Dugac, Željko „O sestrama, siromašnima i bolesnima. Slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba“, Zagreb 2015. – cijena 90,00 kn

Dugac, Željko „Kako biti čist i zdrav. Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj“, Zagreb 2010. – cijena 87,00 kn

Dugac, Željko / Pećina, Marko „Andrija Štampar. Dnevnik s putovanja 1931-1938.“, HAZU, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Srednja Europa. Zagreb 2008. – cijena 150,00 kn

Dugac, Željko „Protiv bolesti i neznanja. Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji“ Zagreb 2005. – cijena 60,00 kn

Za narudžbu, obratite se na e-mail srednja.europa@vip.hr ili telefon 01 6687 055.