Tjedan autora Srednje Europe – Igor Duda

Igor Duda

 

izvanredni profesor / Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 

Osnovnu i srednju školu završio u Puli. Studij povijesti i kroatistike završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2000.) gdje je i magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Od 2001. zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli. Godine 2012. suosnivač je sveučilišnog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice 20. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Godine 2002/03. dobitnik stipendije OSI/Chevening Scholarship za usavršavanje na Sveučilištu u Oxfordu. Voditelj projekta „Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma“ (2014–2017.) te suradnik na više međunarodnih znanstvenih projekata. Surađuje u pripremi većih izložbenih projekata („Refleksije vremena 1945–1955.“, „Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji“, „Šezdesete u Hrvatskoj“). Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Matice hrvatske, Društva za hrvatsku povjesnicu i Istarskog povijesnog društva. Dobitnik nagrade Kiklop 2010. za najbolju znanstvenu knjigu za knjigu Pronađeno blagostanje.

 

Mrežna stranica: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/igor.duda

 

Knjige u izdanju Srednje Europe:

 

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (ur.), Zagreb-Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Akcijska cijena u Tjednu autora – 77,00 kn

 

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. Akcijska cijena u Tjednu autora – 89,00 kn

 

Duda, Igor; Buhin, Anita; Stanić, Igor (ur.). Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013., Zagreb-Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013. Akcijska cijena u Tjednu autora – 72,00 kn

 

U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2005. (II. izdanje 2014.). Akcijska cijena u Tjednu autora – 59,00 kn

 

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2010. (II. izdanje 2014.). Akcijska cijena u Tjednu autora – 89,00 kn

Narudžbe možete slati na e-mail srednja.europa@vip.hr ili na telefon 01 6687 055.