NOVA KNJIGA Lucija Šimičić, Klara Bilić Meštrić, Arbanaški na raskrižju

Arbanaški na raskrižju. Vitalitet i održivost jednog manjinskog jezika

Knjiga Arbanaški na raskrižju. Vitalitet i održivost jednog manjinskog jezika predstavlja dosad najobuhvatnije istraživanje sociolingvističke situacije u zadarskoj arbanaškoj zajednici. Temelji se na prikazu i analizi kvalitativnih podataka, kao i na kritičkom propitivanju prikladnosti različitih teorijskih okvira u istraživanju manjinskih jezičnih zajednica. Podaci su prikupljeni intenzivnim etnografskim istraživanjem provedenim radi razumijevanja čimbenika koji utječu na percepciju identiteta, jezika i jezičnih praksi Arbanasa danas, kao i onih čimbenika koji su relevantni za opstanak jezika u budućnosti.

“…knjiga Lucije Šimičić i Klare Bilić Meštrić na svjež i kreativan način uvodi arbanaški jezik i govornike arbanaškog (…) u hrvatsku znanstvenu zajednicu u kojoj nedostaje ozbiljnih znanstveno utemeljenih sociolingvističkih istraživanja. (…). Riječ je o svojevrsnom (socio)lingvističkom aktivizmu koji je usmjeren prema (jezičnoj) zajednici, pa prinos promicanju jezične raznolikosti ne vidi kao puki objekt znanstvenog interesa lingvista, već, sukladno odgovornoj perspektivi u lingvistici, kao resurs koji je koristan za samu zajednicu, u ovome slučaju onu zadarskih Arbanasa.” (iz recenzije dr. sc. Mislave Bertoše)

ISBN: 978-953-7963-85-9

Meki uvez, 220 str.

Cijena: 136,00 kn