NOVA KNJIGA – Diana Stolac, Anastazija Vlastelić (ur.), Jezik i njegovi učinci

Jezik i njegovi učinci. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci.

Uredile Diana Stolac i Anastazija Vlastelić

“Zbornik radova Jezik i njegovi učinci namijenjen je primijenjenim lingvistima različitih interesa i znanstvenih profila (stručnjacima za poučavanje prvog jezika, psiholingvistima, logopedima, glotodidaktičarima, prevoditeljima, lingvistima koji se bave jezikom struke, sociolingvistima, analitičarima diskursa, korpusnim lingvistima, kognitivnim lingvistima i drugima).” (Iz recenzije doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier)

“Učenje i znanje jezika oduvijek je Hrvatsku smještalo u povijesni i geografski kontekst sjecišta puteva i susreta naroda. Nastojanja u smislu donošenja novih znanja o modernim istraživačkim i nastavnim mogućnostima nisu samo dobrodošla već su i prijeko potrebna. Stoga je društvena potreba za ovim djelom velika.
Aktualnosti Zbornika pridonose, među ostalima, radovi o strategijama učenja u hrvatskom i stranim jezicima, kao i brojni radovi koji iznose istraživanja suvremenoga hrvatskog govora. Budući da je većina tekstova u Zborniku znanstvena, iznose se rezultati novih istraživanja koji još nisu publicirani i pokazani hrvatskoj znanstvenoj i široj zajednici.” (Iz recenzije prof. dr. sc. Vlasta Rišner)


ISBN: 978-953-7963-86-6
Tvrdi uvez, 363 str.
Cijena: 190,00 kn