NOVA KNJIGA Ivo Žanić, Barjak na planini

Knjiga Barjak na planini. Politička antropologija rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990.-1995. Ive Žanića analizira način na koji je folklorna matrica balkanskoga prostora upotrebljavana u političkom diskursu osamdesetih i devedesetih godina u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Uzimajući korpus folklorne, junačke epike, prvenstveno kulturnu tradiciju hajduštva, kao izvor, Žanić analizira strategije i mehanizme konstruiranja novog nacionalnog imaginarija u kompleksnim političkim i društvenim okolnostima sredine osamdesetih i početka devedesetih godina na području Jugoslavije. Autor također prati mehanizam upotrebe folklora i junačke epike u političkom diskursu hrvatskih, bosanskohercegovačkih i srpskih političara, te načine instrumentalizacije tradicije u svrhu legitimacije novog političkog programa, te oblikovanja politike koja je u konačnici rezultirala ratnim zbivanjima.

ISBN: 978-953-7963-90-3

Tvrdi uvez, 457 str.

Cijena: 210,00 kn

Poljski tjedan Srednje Europe u Menartu

Srednja Europa i knjižara Menart priredile su posebnu promotivnu akciju povodom tjedna obilježavanja stote obljetnice neovisnosti Poljske (1918-2018). U tjednu od 7.-14. studenog u Menart multimedijalnoj knjižari Avenue Mall možete kupiti knjige poljskih autora i poljske tematike u izdanju Srednje Europe po posebnim promotivnim cijenama.

Srednja Europa na Interliberu

Na Zagrebačkom velesajmu se od 13.-18. studenog održava 41. sajam Interliber. Srednja Europa je pripremila niz novosti i akcija:

  • 20 novih izdanja
  • Popuste na starija izdanja
  • Kutiju rasprodaje – knjige s oštećenjima naslovnica (povrati iz knjižara) po akcijskim cijenama
  • Posebne promotivne aktivnosti:
    Prvi kupac svakoga dana – Knjiga na dar
    Od utorka do nedjelje, tijekom trajanja Interlibera, prvi kupac svakoga dana, neovisno o potrošenom iznosu, dobit će na poklon knjigu Doba markiza de Sadea. Ogledi iz povijesti morala i književnosti u Francuskoj 18. stoljeća, Jerzy Lojek
  • Kupnju u iznosu većem od 200,00 kn nagrađujemo knjigom Narodni preporod u Dalmaciji, Antoni Cetnarowicz

Kupnju u iznosu većem od 100,00 kn nagrađujemo knjigom Stići prije Boga,Hanna Krall

Događanja na izložbenom prostoru:
Petak, 16. 11.2018. u 17 sati – razgovor o knjizi s Jasenkom Kranjčević, autoricom knjige Zanemarena baština. Prostorne strukture sela u Hrvatskoj

PREDSTAVLJANJA KNJIGA:

Predstavljanje knjige Druga Republika. Poljska u međuraću (1918-1939) autorice Magdalene Najbar-Agičić održat će se u srijedu 14. studenog 2018. u Šestom paviljonu Zagrebačkog velesajma s početkom u 17 sati.

NOVA KNJIGA Maciej Czerwinski / Damir Agičić (ur.), Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća

Knjiga Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća. Povijest, kultura, književnost, urednika Macieja Czerwinskog i Damira Agičića zbornik je radova sa istoimenoga znanstvenog skupa održanog  8.-9.VI.2016. na Jagelonskom sveučilištu u Krakovu, u povodu dvadeset pete obljetnice postanka samostalne Republike Hrvatske. Zbornik sadrži osamnaest referata istaknutih hrvatskih i poljskih znanstvenika koji tematiziraju različite aspekte kulturnih veza i odnosa između Hrvata i Poljaka.

ISBN: 978-953-7963-87-3

Tvrdi uvez, 218 str.

Cijena: 168,00 kn

NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić, Druga Republika

Magdalena Najbar-Agičić, Druga Republika. Poljska u međuraću (1918-1939)

Objavljena u povodu obilježavanja stote obljetnice obnove Republike Poljske, ova knjiga na koncizan način opisuje ključne političke, ekonomske i društvene procese u specifičnim i kompleksnim okolnostima između proglašenja nezavisnosti Poljske nakon završetka Prvog svjetskog rata 1918. godine i početka Drugog svjetskog rata u rujnu 1939. godine, detaljno analizirajući ključne političke i društvene procese koji su obilježili prva desetljeća neovisne Poljske.

ISBN: 978-953-7963-88-0

Meki uvez, 123 str.

Cijena: 90, 00 kn

POZIV NA PREDSTAVLJANJE KNJIGE Jasenke Kranjčević, Zanemarena baština

Pozivamo Vas na predstavljanje knjige Jasenke Kranjčević, Zanemarena baština. Prostorne strukture sela u Hrvatskoj, koje će se održati u utorak 30. listopada 2018. u Državnom arhivu u Sisku, Frankopanska 21, s početkom u 19 sati. U predstavljanju će sudjelovati dr. sc. Jasenka Kranjčević, dr. sc. Suzana Leček i dr. sc. Damir Agičić.

Tjedan autora Srednje Europe – Antoni Cetnarowicz

Prof. dr. sc. Antoni Cetnarowicz (Krakov, 11. veljače 1944.), poljski povjesničar, profesor je Jagelonskog sveučilišta u Krakovu i predstojnik Katedre opće povijesti novog vijeka na Povijesnom odsjeku tog sveučilišta. Predaje kolegije o povijesti Hrvatske i jugoistočne Europe u 19. stoljeću na studiju povijesti, mediteranistike i slavistike na Jagelonskom sveučilištu. Bio je i voditelj doktorskog studija.

Studij povijesti završio je na Filozofsko-povijesnom fakultetu Jagelonskog sveučilišta 1969. godine. Od 1973. radio je kao asistent na Visokoj pedagoškoj školi u Krakovu. Doktorsku je titulu stekao 1981. godine. Od 1982. radi na Povijesnom odsjeku Jagelonskog sveučilišta. Habilitacijsku raspravu Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich 1848-1879. obranio je 1991. godine. Najviši znanstveno-nastavni status u Poljskoj, titulu profesora, Antoni Cetnarowicz stekao je 2002. godine.

Od polovice devedesetih prof. dr. Cetnarowicz fokus svojih znanstvenih interesa usmjerio je prema proučavanju narodnog preporoda u Dalmaciji i Istri te je o toj problematici napisao niz članaka u poljskim, austrijskim, njemačkim i hrvatskim znanstvenim časopisima i zbornicima. Autor je i dviju zapaženih znanstvenih monografija: Odrodzenie narodowe w Dalmacji (hrv. prijevod Narodni preporod u Dalmaciji, Zagreb 2006; recenzenti: akad. Nikša Stančić i prof. dr. Marko Trogrlić; knjiga je prevedena i na njemački jezik) i Odrodzenie narodowe w Istrii (hrv. prijevod Narodni preporod u Istri, Zagreb 2014; recenzenti: prof. dr. Nevio Šetić i prof. dr. Marko Trogrlić).

Te su knjige nastale kao rezultat znanstveno-istraživačkih projekata koje je prof. dr. Cetnarowicz provodio u sklopu znanstvenih istraživanja što ih financiraju poljski znanstveni fondovi, Zaklada Lanckorońskich u Rimu te Švicarska nacionalna zaklada za znanost. Dio istraživanja obavio je i zahvaljujući međusveučilišnom sporazumu o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Jagelonskog sveučilišta u Krakovu.

Prof. dr. Antoni Cetnarowicz je obavio brojna arhivska istraživanja u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Pazinu, Ljubljani, Beču, Trstu, Rimu i dr. Njegovi su članci i knjige utemeljeni na često dosad posve nepoznatoj arhivskoj građi.
Prof. dr. Antoni Cetnarowicz član je Srednjoeuropske komisije Poljske Poljske akademije umjetnosti u Krakovu.
Hrvatsko odlikovanje profesoru Antoniju Cetnarowiczu (Odluka Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića objavljena je u Narodnim novinama, br. 2/2015.)
Godine 2014. prof. dr. Antoni Cetnarowicz odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost i njeno promicanje u poznavanju kulturne i političke povijesti hrvatskoga naroda druge polovice 19. stoljeća u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Knjige u izdanju Srednje Europe:
Narodni preporod u Dalmaciji, Zagreb, 2006., prevela Magdalena Najbar-Agičić / akcijska cijena 114,00 kn

Narodni preporod u Istri (1860-1907), Zagreb, 2014., prevela Magdalena Najbar-Agičić / akcijska cijena 114,00 kn

NOVA KNJIGA Lucija Šimičić, Klara Bilić Meštrić, Arbanaški na raskrižju

Arbanaški na raskrižju. Vitalitet i održivost jednog manjinskog jezika

Knjiga Arbanaški na raskrižju. Vitalitet i održivost jednog manjinskog jezika predstavlja dosad najobuhvatnije istraživanje sociolingvističke situacije u zadarskoj arbanaškoj zajednici. Temelji se na prikazu i analizi kvalitativnih podataka, kao i na kritičkom propitivanju prikladnosti različitih teorijskih okvira u istraživanju manjinskih jezičnih zajednica. Podaci su prikupljeni intenzivnim etnografskim istraživanjem provedenim radi razumijevanja čimbenika koji utječu na percepciju identiteta, jezika i jezičnih praksi Arbanasa danas, kao i onih čimbenika koji su relevantni za opstanak jezika u budućnosti.

“…knjiga Lucije Šimičić i Klare Bilić Meštrić na svjež i kreativan način uvodi arbanaški jezik i govornike arbanaškog (…) u hrvatsku znanstvenu zajednicu u kojoj nedostaje ozbiljnih znanstveno utemeljenih sociolingvističkih istraživanja. (…). Riječ je o svojevrsnom (socio)lingvističkom aktivizmu koji je usmjeren prema (jezičnoj) zajednici, pa prinos promicanju jezične raznolikosti ne vidi kao puki objekt znanstvenog interesa lingvista, već, sukladno odgovornoj perspektivi u lingvistici, kao resurs koji je koristan za samu zajednicu, u ovome slučaju onu zadarskih Arbanasa.” (iz recenzije dr. sc. Mislave Bertoše)

ISBN: 978-953-7963-85-9

Meki uvez, 220 str.

Cijena: 136,00 kn

NOVA KNJIGA – Diana Stolac, Anastazija Vlastelić (ur.), Jezik i njegovi učinci

Jezik i njegovi učinci. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 4. do 6. svibnja 2017. godine u Rijeci.

Uredile Diana Stolac i Anastazija Vlastelić

“Zbornik radova Jezik i njegovi učinci namijenjen je primijenjenim lingvistima različitih interesa i znanstvenih profila (stručnjacima za poučavanje prvog jezika, psiholingvistima, logopedima, glotodidaktičarima, prevoditeljima, lingvistima koji se bave jezikom struke, sociolingvistima, analitičarima diskursa, korpusnim lingvistima, kognitivnim lingvistima i drugima).” (Iz recenzije doc. dr. sc. Sanda Lucija Udier)

“Učenje i znanje jezika oduvijek je Hrvatsku smještalo u povijesni i geografski kontekst sjecišta puteva i susreta naroda. Nastojanja u smislu donošenja novih znanja o modernim istraživačkim i nastavnim mogućnostima nisu samo dobrodošla već su i prijeko potrebna. Stoga je društvena potreba za ovim djelom velika.
Aktualnosti Zbornika pridonose, među ostalima, radovi o strategijama učenja u hrvatskom i stranim jezicima, kao i brojni radovi koji iznose istraživanja suvremenoga hrvatskog govora. Budući da je većina tekstova u Zborniku znanstvena, iznose se rezultati novih istraživanja koji još nisu publicirani i pokazani hrvatskoj znanstvenoj i široj zajednici.” (Iz recenzije prof. dr. sc. Vlasta Rišner)


ISBN: 978-953-7963-86-6
Tvrdi uvez, 363 str.
Cijena: 190,00 kn