Tjedan autora Srednje Europe – Antoni Cetnarowicz

Prof. dr. sc. Antoni Cetnarowicz (Krakov, 11. veljače 1944.), poljski povjesničar, profesor je Jagelonskog sveučilišta u Krakovu i predstojnik Katedre opće povijesti novog vijeka na Povijesnom odsjeku tog sveučilišta. Predaje kolegije o povijesti Hrvatske i jugoistočne Europe u 19. stoljeću na studiju povijesti, mediteranistike i slavistike na Jagelonskom sveučilištu. Bio je i voditelj doktorskog studija.

Studij povijesti završio je na Filozofsko-povijesnom fakultetu Jagelonskog sveučilišta 1969. godine. Od 1973. radio je kao asistent na Visokoj pedagoškoj školi u Krakovu. Doktorsku je titulu stekao 1981. godine. Od 1982. radi na Povijesnom odsjeku Jagelonskog sveučilišta. Habilitacijsku raspravu Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich 1848-1879. obranio je 1991. godine. Najviši znanstveno-nastavni status u Poljskoj, titulu profesora, Antoni Cetnarowicz stekao je 2002. godine.

Od polovice devedesetih prof. dr. Cetnarowicz fokus svojih znanstvenih interesa usmjerio je prema proučavanju narodnog preporoda u Dalmaciji i Istri te je o toj problematici napisao niz članaka u poljskim, austrijskim, njemačkim i hrvatskim znanstvenim časopisima i zbornicima. Autor je i dviju zapaženih znanstvenih monografija: Odrodzenie narodowe w Dalmacji (hrv. prijevod Narodni preporod u Dalmaciji, Zagreb 2006; recenzenti: akad. Nikša Stančić i prof. dr. Marko Trogrlić; knjiga je prevedena i na njemački jezik) i Odrodzenie narodowe w Istrii (hrv. prijevod Narodni preporod u Istri, Zagreb 2014; recenzenti: prof. dr. Nevio Šetić i prof. dr. Marko Trogrlić).

Te su knjige nastale kao rezultat znanstveno-istraživačkih projekata koje je prof. dr. Cetnarowicz provodio u sklopu znanstvenih istraživanja što ih financiraju poljski znanstveni fondovi, Zaklada Lanckorońskich u Rimu te Švicarska nacionalna zaklada za znanost. Dio istraživanja obavio je i zahvaljujući međusveučilišnom sporazumu o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Jagelonskog sveučilišta u Krakovu.

Prof. dr. Antoni Cetnarowicz je obavio brojna arhivska istraživanja u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Pazinu, Ljubljani, Beču, Trstu, Rimu i dr. Njegovi su članci i knjige utemeljeni na često dosad posve nepoznatoj arhivskoj građi.
Prof. dr. Antoni Cetnarowicz član je Srednjoeuropske komisije Poljske Poljske akademije umjetnosti u Krakovu.
Hrvatsko odlikovanje profesoru Antoniju Cetnarowiczu (Odluka Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića objavljena je u Narodnim novinama, br. 2/2015.)
Godine 2014. prof. dr. Antoni Cetnarowicz odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za osobite zasluge za znanost i njeno promicanje u poznavanju kulturne i političke povijesti hrvatskoga naroda druge polovice 19. stoljeća u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Knjige u izdanju Srednje Europe:
Narodni preporod u Dalmaciji, Zagreb, 2006., prevela Magdalena Najbar-Agičić / akcijska cijena 114,00 kn

Narodni preporod u Istri (1860-1907), Zagreb, 2014., prevela Magdalena Najbar-Agičić / akcijska cijena 114,00 kn