NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade

ŽARKO LAZAREVIĆ, IZMEĐU STRAHA I NADE. GOSPODARSKO-POVIJESNE STUDIJE O TEŠKOĆAMA MODERNIZACIJE

U knjizi je prikazan proces ekonomske modernizacije na slovenskom području u devetnaestom i prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Riječ je o modelskom istraživanju koje je korisno i hrvatskim istraživačima, napose jer je autor uklopio uže (slovenske) fenomene u širi kontekst Habsburške Monarhije/Austro-Ugarske, odnosno prve jugoslavenske države.

Obrađuje se jedna vrlo rijetka tema i pristupa joj se na novi način, otvoreno i bez ograde, te se ukazuje na metode kojima se treba pristupiti u obrani svojih nacionalnih, gospodarskih, a time dakako i društvenih vrijednosti.

(iz recenzije prof. dr. Mire Kolar-Dimitrijević)

“Lazarević akribično analizira pojavu i obilježja ekonomskog nacionalizma, kao ideologiju manifestnu na vanjskom i unutarnjopolitičkom planu. U doba Monarhije ona je instrument opiranja gospodarsko-političkoj snazi Nijemaca, dočim se u istom razdoblju češki kapital dočekuje otvorenih ruku. […] Važan dio svoga rada autor posvećuje analizi seoskih gospodarstava temeljeći svoje sintetičke zaključke na studijama slučaja.”

(iz recenzije prof. dr. Iskre Iveljić)

Žarko Lazarević, slovenski povjesničar, znanstveni je savjetnik u Institutu suvremene povijesti u Ljubljani i profesor ekonomske i socijalne povijesti na Primorskom univerzitetu u Kopru. Bavi se istraživanjima agrarne problematike, industrijalizacije, poduzetništva, uloge nacionalizma u ekonomiji, konzumerizma i oglašavanja te razvoja financijskog sektora u moderno doba.

ISBN: 978-953-7963-79-8

Meki uvez, 165 str.

Cijena: 120, 00 kn