NOVA KNJIGA Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom

Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević

STRATEŠKO KONSTRUIRANJE ZNAČENJA RIJEČJU I SLIKOM. Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom

U ovoj vrlo pristupačno napisanoj monografiji autori na primjeru dobro poznate pojave, tzv. fraznih glagola engleskog jezika, kao jedne od smicalica, kako autori šaljivo kažu, za koju se vjeruje da su je “izvorni govornici izmislili da muče govornike drugog jezika, a nastavnici ih obožavaju kada žele zapapriti ispite znanja” pokazuju kako ta pojava pruža izravni uvid u procese uključene u strateško konstruiranje značenja. Služe se alatima i pojmovima kognitivne semantike kako bi iznijeli na vidjelo duboku konceptualnu motivaciju kako sastavnica tako i cijele te konstrukcije kao čimbenik koji potpomaže mentalnu obradu i zapamćivanje odnosno usvajanje određene jezične konstrukcije. Knjiga na taj način osvještava temeljne spone između prvog i drugog jezika, kognicije i iskustva.”

(iz recenzije prof. dr. sc. Marija Brdara)

Knjiga se bavi strateškim konstruiranjem značenja, odnosno procesima uključenim u konstruiranje značenja u drugome jeziku. Cilj je knjige pokazati sponu između kognitivne lingvistike i teorije ovladavanja jezikom, odnosno istraživanje kognitivnih strategija učenja i redefiniranje njihove uloge u procesu konstruiranja značenja pri specifičnom jezičnom zadatku, uz primjere inovativne metodologije istraživanja, ali i primijenjenih aspekata saznanja proizašlih iz rezultata dobivenih u navedenim istraživanjima.

Renata Geld docentica je na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

ISBN: 978-953-7963-76-7

Meki uvez, 177 str.

Cijena: 110, 00 kn