NOVA KNJIGA Jasenka Kranjčević, Zanemarena baština

Jasenka Kranjčević kroz prezentaciju prostorne strukture sela kao baštine doprinosi novom i potpunijem shvaćanju kulturne baštine i njenoj cjelovitijoj analizi. Prilikom analize kulturne baštine sela uglavnom se ostaje na vrijednostima etnološke i umjetničke baštine kao što su običaji, nošnje, pjesme i plesovi, a zanemaruje prostorna struktura sela, iako ona, između ostalog, doprinosi prostornoj raznolikosti, prepoznatljivosti i identitetu. Prostorne strukture sela mijenjale su se kroz povijest, a ovisile su o političkim, ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-geografskim uvjetima.
Tijekom istraživanja autorica je našla podatke za više stotina naselja, za 230 obrađenih primjera može se steći razmjerno pouzdana slika o prilikama u kojima su sela nastajala, o pojedincima koji su ih planirali te o životu njihovih stanovnika.
Knjiga je podijeljena na osam poglavlja i strukturirana je kronološki po vremenskim razdobljima: od sredine 18. do sredine 19. stoljeća; od sredine 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata; razdoblje između dva svjetska rata; za vrijeme Drugoga svjetskog rata; neposredno nakon Drugoga svjetskog rata.
U knjizi su prikazane biografije osoba koje su radile na očuvanju arhitektonske baštine sela, projektiranju kuća ili regulaciji sela, tablični podaci i slike regulacija sela i projekata kuća u navedenim selima.
Namijenjena je znanstvenicima i stručnjacima, koji se bave istraživanjem povijesnog, sadašnjeg ili kreiranjem novog prostornog identiteta sela, posebice povjesničarima umjetnosti, etnolozima i arhitektima te svim ljubiteljima baštine i stanovnicima sela.

Dr.sc. Jasenka Kranjčević doktorirala je 2005. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. do 2008. godine bila je zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Od 2008. godine zaposlena je u Institutu za turizam. Polje znanstvenog interesa: prostorno planiranje, prostorni razvoj i rurizam.

ISBN: 978-953-7963-69-9

Tvrdi uvez, 202 str.

Cijena: 168,00 kn