NOVA KNJIGA Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija

Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija. O statusu frazema u rječniku

U knjizi se na jednom mjestu sjedinjuju teorijska i metodološka pitanja iz područja leksikografije te povijest frazeoloških ideja kako bi se istražile točke međusobnog dodira dviju disciplina: leksikografije i frazeologije, konkretno pitanje statusa frazema u rječniku. Na temelju znanstvenih istraživanja frazeološke problematike te višegodišnjeg iskustva u leksikografskome radu, autorica u knjizi daje sustavni teorijski i metodološki pristup jezičnoj građi koja se uvrštava u rječnik. Jezična istraživanja provedena u knjizi korpusno su utemeljena, a rješenja za leksikografsku obradu namijenjena elektroničkim rječnicima, čime će knjiga, osim lingvistima i frazeolozima, posebno biti korisna leksikografima u doba dominacije elektroničke i korpusne leksikografije.

ISBN: 978-953-7963-75-0

Meki uvez, 229 str.

Cijena: 139, 00 kn