NOVA KNJIGA Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija

Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija. O statusu frazema u rječniku

U knjizi se na jednom mjestu sjedinjuju teorijska i metodološka pitanja iz područja leksikografije te povijest frazeoloških ideja kako bi se istražile točke međusobnog dodira dviju disciplina: leksikografije i frazeologije, konkretno pitanje statusa frazema u rječniku. Na temelju znanstvenih istraživanja frazeološke problematike te višegodišnjeg iskustva u leksikografskome radu, autorica u knjizi daje sustavni teorijski i metodološki pristup jezičnoj građi koja se uvrštava u rječnik. Jezična istraživanja provedena u knjizi korpusno su utemeljena, a rješenja za leksikografsku obradu namijenjena elektroničkim rječnicima, čime će knjiga, osim lingvistima i frazeolozima, posebno biti korisna leksikografima u doba dominacije elektroničke i korpusne leksikografije.

ISBN: 978-953-7963-75-0

Meki uvez, 229 str.

Cijena: 139, 00 kn

NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade

ŽARKO LAZAREVIĆ, IZMEĐU STRAHA I NADE. GOSPODARSKO-POVIJESNE STUDIJE O TEŠKOĆAMA MODERNIZACIJE

U knjizi je prikazan proces ekonomske modernizacije na slovenskom području u devetnaestom i prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Riječ je o modelskom istraživanju koje je korisno i hrvatskim istraživačima, napose jer je autor uklopio uže (slovenske) fenomene u širi kontekst Habsburške Monarhije/Austro-Ugarske, odnosno prve jugoslavenske države.

Obrađuje se jedna vrlo rijetka tema i pristupa joj se na novi način, otvoreno i bez ograde, te se ukazuje na metode kojima se treba pristupiti u obrani svojih nacionalnih, gospodarskih, a time dakako i društvenih vrijednosti.

(iz recenzije prof. dr. Mire Kolar-Dimitrijević)

Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade”

NOVA KNJIGA Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom

Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević

STRATEŠKO KONSTRUIRANJE ZNAČENJA RIJEČJU I SLIKOM. Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom

U ovoj vrlo pristupačno napisanoj monografiji autori na primjeru dobro poznate pojave, tzv. fraznih glagola engleskog jezika, kao jedne od smicalica, kako autori šaljivo kažu, za koju se vjeruje da su je “izvorni govornici izmislili da muče govornike drugog jezika, a nastavnici ih obožavaju kada žele zapapriti ispite znanja” pokazuju kako ta pojava pruža izravni uvid u procese uključene u strateško konstruiranje značenja. Služe se alatima i pojmovima kognitivne semantike kako bi iznijeli na vidjelo duboku konceptualnu motivaciju kako sastavnica tako i cijele te konstrukcije kao čimbenik koji potpomaže mentalnu obradu i zapamćivanje odnosno usvajanje određene jezične konstrukcije. Knjiga na taj način osvještava temeljne spone između prvog i drugog jezika, kognicije i iskustva.”

(iz recenzije prof. dr. sc. Marija Brdara)

Knjiga se bavi strateškim konstruiranjem značenja, odnosno procesima uključenim u konstruiranje značenja u drugome jeziku. Cilj je knjige pokazati sponu između kognitivne lingvistike i teorije ovladavanja jezikom, odnosno istraživanje kognitivnih strategija učenja i redefiniranje njihove uloge u procesu konstruiranja značenja pri specifičnom jezičnom zadatku, uz primjere inovativne metodologije istraživanja, ali i primijenjenih aspekata saznanja proizašlih iz rezultata dobivenih u navedenim istraživanjima.

Renata Geld docentica je na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

ISBN: 978-953-7963-76-7

Meki uvez, 177 str.

Cijena: 110, 00 kn

Poziv na predstavljanje knjige Zanemarena baština

Izdavačka kuća Srednja Europa poziva Vas na predstavljanje knjige Jasenke Kranjčević Zanemarena baština. Prostorne strukture sela u Hrvatskoj, koja će se održati u srijedu 20. lipnja 2018. u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, ulica I. G. Kovačića 37, s početkom u 18 sati.

U predstavljanju će sudjelovati autorica dr. sc. Jasenka Kranjčević, akademik Mladen Obad Štrboci, prof. dr. Zlatko Jurić, izv. prof. dr. Zlatko Karač i prof. dr. Damir Agičić.

NOVA KNJIGA Ivica Baković, Drama oko povijesti

Analizirajući deset hrvatskih i makedonskih povijesnih drama nastalih od druge polovice 20. stoljeća, autor problematizira načine na koji se povijesni događaji ugrađuju u dramske tekstove i posljedično u kazališne tekstove, ulazeći na taj način u prostor javnog diskursa, odgovarajući istovremeno na pitanje kako se te specifične reprezentacije prošlosti uklapaju u javnu i kulturnu sferu društva koji ih proizvodi, posebno u kontekstu njihove uloge na izgradnji i afirmaciji nacije i nacionalnih vrijednosti i identiteta.

“Drama oko povijesti u drugoj polovici dvadesetog stoljeća u hrvatskoj i makedonskoj književnosti, te u njihovim žanrovskim i poetičkim korelacijama prema južnoslavenskom kontekstu, prikazana je znanstveno dosljedno i metodološki uvjerljivo, ali i kritički odmjereno naspram iznimno bogate domaće i inozemne teorijske i književnopovijesne literature. Usporedno pomno analitičko čitanje južnoslavenskih književnosti u njihovim sličnostima i razlikama ovdje kao da je vođeno mišlju o prevladavajućoj srodnosti i bliskosti njihovih drama oko povijesti, kako u užoj umjetničkoj sferi tako i u svemu onome što ona reflektira i neizbježno uključuje.

(Iz recenzije Ivane Latković)

ISBN: 978-953-7963-73-6

Meki uvez, 255 str.

Cijena: 129, 00 kn

NOVA KNJIGA Željko Krušelj, Zarobljenici paralelnih povijesti

Novinar i povjesničar Željko Krušelj u ovoj knjizi daje analizu historiografskih sukoba i polemika u jugoslavenskoj federaciji u razdoblju kasnog socijalizma, u osamdesetim godinama dvadesetoga stoljeća, kao i burnih rasprava o nacionalnoj povijesti neposredno nakon hrvatskog osamostaljenja. Riječ je o razdoblju zakašnjelog otkrivanja nove nacionalne povijesti, posebno kontroverznih i svjesno zataškavanih zbivanja i procesa u razdoblju prve i druge jugoslavenske države te tijekom kratkotrajne vladavine ustaškog režima.

ISBN: 978-953-7963-72-9

Tvrdi uvez, 515 str.

Cijena: 198, 00 kn

NOVA KNJIGA Jasenka Kranjčević, Zanemarena baština

Jasenka Kranjčević kroz prezentaciju prostorne strukture sela kao baštine doprinosi novom i potpunijem shvaćanju kulturne baštine i njenoj cjelovitijoj analizi. Prilikom analize kulturne baštine sela uglavnom se ostaje na vrijednostima etnološke i umjetničke baštine kao što su običaji, nošnje, pjesme i plesovi, a zanemaruje prostorna struktura sela, iako ona, između ostalog, doprinosi prostornoj raznolikosti, prepoznatljivosti i identitetu. Prostorne strukture sela mijenjale su se kroz povijest, a ovisile su o političkim, ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-geografskim uvjetima.
Tijekom istraživanja autorica je našla podatke za više stotina naselja, za 230 obrađenih primjera može se steći razmjerno pouzdana slika o prilikama u kojima su sela nastajala, o pojedincima koji su ih planirali te o životu njihovih stanovnika.
Knjiga je podijeljena na osam poglavlja i strukturirana je kronološki po vremenskim razdobljima: od sredine 18. do sredine 19. stoljeća; od sredine 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata; razdoblje između dva svjetska rata; za vrijeme Drugoga svjetskog rata; neposredno nakon Drugoga svjetskog rata.
U knjizi su prikazane biografije osoba koje su radile na očuvanju arhitektonske baštine sela, projektiranju kuća ili regulaciji sela, tablični podaci i slike regulacija sela i projekata kuća u navedenim selima.
Namijenjena je znanstvenicima i stručnjacima, koji se bave istraživanjem povijesnog, sadašnjeg ili kreiranjem novog prostornog identiteta sela, posebice povjesničarima umjetnosti, etnolozima i arhitektima te svim ljubiteljima baštine i stanovnicima sela.

Dr.sc. Jasenka Kranjčević doktorirala je 2005. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. do 2008. godine bila je zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Od 2008. godine zaposlena je u Institutu za turizam. Polje znanstvenog interesa: prostorno planiranje, prostorni razvoj i rurizam.

ISBN: 978-953-7963-69-9

Tvrdi uvez, 202 str.

Cijena: 168,00 kn

NOVA KNJIGA Pričajte to svojoj djeci… O Holokaustu u Europi 1933.-1945.

Žene, djeca i starci čekaju u šumarku stotinjak metara od plinskih komora nacističkog logora smrti Auschwitz-Birkenau. Uskoro će se svući i biti odvedeni u plinske komore. Njihova će mrtva tijela potom biti spaljena u pećima u toj zgradi ili u obližnjim jamama. Na fotografiji su Židovi deportirani u Auschwitz-Birkenau iz Mađarske krajem svibnja ili početkom lipnja 1944. godine. Fotografija je iz foto-albuma jednog Nijemca koji je u to vrijeme radio u logoru. Mnoge fotografije iz tog albuma pokazuju što se dogodilo Židovima odmah po dolasku u logor. Uz fotografiju snimljenu u šumarku nalazi se opis: “Beskorisne žene i djeca.” Šumarak stoji i danas. Sve što je ostalo od žena i djece jest ova fotografija.

Ova knjiga opisuje što su ljudska bića u stanju napraviti drugim ljudskim bićima kad demokratske vrijednosti zamijeni ideologija netolerancije, mržnje i nasilja. Iznose se mnoge činjenice o Holokaustu i nastoji objasniti kako je nezamislivo postalo stvarnost.

U knjizi je i poglavlje o Holokaustu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, odnosno o povijesti židovske zajednice u hrvatskim zemljama te o zločinima koje su nad njezinim pripadnicima učinili ustaše između 1941. i 1945. godine.

ISBN: 978-953-7963-70-5

Meki uvez, 112 str.

Cijena: 96, 00 kn

Festival povijesti KLIOFEST Poziv na predstavljanje knjige

U sklopu Festivala povijesti Kliofest u petak 11. svibnja 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, s početkom u 16 sati, održat će se predstavljanje knjige Željka Krušelja, Zarobljenici paralelnih povijesti. Hrvatsko-srpska historiografska fronta na prijelazu stoljeća. U predstavljanju će sudjelovati Željko Krušelj, Magdalena Najbar-Agičić, Neven Budak i Jan Pelikan.

Festival povijesti KLIOFEST Poziv na predstavljanje knjige

U sklopu Festivala povijesti Kliofest u četvrtak 10. svibnja 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, s početkom u 16 sati održat će se predstavljanje knjige Pričajte to svojoj djeci…O Holokaustu u Europi 1933.-1945., Stéphanea Bruchfelda i Paula A. Levinea. U predstavljanju će sudjelovati Goran Hutinec, Dea Marić, te autorice dodatnog poglavlja o Holokaustu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj Snježana Koren i Loranda Miletić.

http://www.kliofest.org/