NOVA KNJIGA Duje Jakovčević, Eduard Ševardnadze. Kratka biografija

Knjiga predstavlja prvu biografiju sovjetskog ministra vanjskih poslova i gruzijskog predsjednika Eduarda Ševardnadzea objavljenu na hrvatskom jeziku. Autor na temelju analize velikog korpusa građe rekonstruira život i djelovanje Eduarda Ševardnadzea, podijeljeno u četiri cjeline. Prva cjelina posvećena je njegovom podrijetlu, obrazovanju i političkom usponu – najprije do čelnika gruzijske Komunističke partije, a zatim i dolaska na mjesto sovjetskog ministra vanjskih poslova 1985. godine. Drugi dio problematizira Ševardnandzeovu političku djelatnost u svojstvu sovjetskog ministra vanjskih poslova, što uključuje njegov doprinos nuklearnom razoružanju među svjetskim supersilama, povlačenju sovjetske vojske iz Afganistana, ponovnom ujeidnjenju Njemačke i izgradnji novog svjetskog poretka temeljenog na suradnji i dogovoru, a ne na suparništvu. U pozadini ovih ostvarenja stajala je sve naglašenija unutarnja kriza sovjetskog sustava. U tom je kontekstu Ševardnadze bio posljednji sovjetski ministar vanjskih poslova. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Duje Jakovčević, Eduard Ševardnadze. Kratka biografija”

NOVA KNJIGA Davor Pauković, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90.

Autor analizira proces političke tranzicije u Hrvatskoj od početka liberalizacije u osamdesetima do uspostave demokratskog poretka, odnosno do donošenja ustava u prosincu 1990. godine. U njegovu su fokusu prije svega pitanja iz užeg procesa političke tranzicije: liberalizacija i rastakanje komunističkog poretka, otvaranje rasprave o demokratizaciji, formiranje opozicijskih inicijativa i udruženja – kasnije političkih stranaka, prihvaćanje višestranačkih izbora, predizborna kampanja, izbori i uspostava novog poretka. U knjizi se također obrađuju razne teme vezane za raspad Jugoslavije, pitanja državnosti, pripremu rata, kao i problematiku Srba u Hrvatskoj u kontekstu nacionalnih homogenizacija. Između ostalog ova knjiga treba doprinijeti razumijevanju zeitgeista, odnosno duha vremena u kojem je provedena politička tranzicija. U svrhu toga detaljno su prikazane teme i rasprave koje su dominirale javnim prostorom tijekom 1989. i 1990. godine, a time i brze i često nepredvidive promjene koje su karakteristične za tranzicijsko razdoblje. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Davor Pauković, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90.”

NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić (prir.) Zla prošlost

Magdalena Najbar-Agičić (prir.), Zla prošlost. Suočavanje s prošlošću koja opterećuje

U knjizi se obrađuju pitanja vezana uz politiku povijesti i kulturu sjećanja u nekoliko europskih zemalja: Poljskoj, Litvi, Latviji, Estoniji, Ukrajini, Rusiji i Španjolskoj te na razini Europske Unije. Priređivačica hrvatskog izdanja pridodala je ovom izboru članaka poljskih i francuskih autora predgovor u kojem objašnjava motivaciju za pripremu knjige i prijevod na hrvatski te iznosi svoja razmišljanja o politici povijesti u Hrvatskoj, općenito o pitanju politike povijesti i kulture sjećanja te o ulozi povjesničara u tome.

Tekstovi okupljeni u zborniku odnose se na stanovit način i na teme koje su iznimno aktualne u današnjem hrvatskom društvu, na problematiku politike povijesti i kulture sjećanja, primjerice (pre)imenovanja ulica i trgova, pitanja odnosa prema spomenicima, napose onima iz Drugog svjetskog rata, kao i općenito odnosa prema novijoj povijesti. Opisujući inozemna iskustva na tom planu, hrvatskoj javnosti ovi tekstovi daju mnoštvo komparativnih perspektiva i predstavljaju poticaj za promišljanje i rasprave o situaciji u Hrvatskoj. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić (prir.) Zla prošlost”

NOVA KNJIGA Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija

Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija. O statusu frazema u rječniku

U knjizi se na jednom mjestu sjedinjuju teorijska i metodološka pitanja iz područja leksikografije te povijest frazeoloških ideja kako bi se istražile točke međusobnog dodira dviju disciplina: leksikografije i frazeologije, konkretno pitanje statusa frazema u rječniku. Na temelju znanstvenih istraživanja frazeološke problematike te višegodišnjeg iskustva u leksikografskome radu, autorica u knjizi daje sustavni teorijski i metodološki pristup jezičnoj građi koja se uvrštava u rječnik. Jezična istraživanja provedena u knjizi korpusno su utemeljena, a rješenja za leksikografsku obradu namijenjena elektroničkim rječnicima, čime će knjiga, osim lingvistima i frazeolozima, posebno biti korisna leksikografima u doba dominacije elektroničke i korpusne leksikografije.

ISBN: 978-953-7963-75-0

Meki uvez, 229 str.

Cijena: 139, 00 kn

NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade

ŽARKO LAZAREVIĆ, IZMEĐU STRAHA I NADE. GOSPODARSKO-POVIJESNE STUDIJE O TEŠKOĆAMA MODERNIZACIJE

U knjizi je prikazan proces ekonomske modernizacije na slovenskom području u devetnaestom i prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Riječ je o modelskom istraživanju koje je korisno i hrvatskim istraživačima, napose jer je autor uklopio uže (slovenske) fenomene u širi kontekst Habsburške Monarhije/Austro-Ugarske, odnosno prve jugoslavenske države.

Obrađuje se jedna vrlo rijetka tema i pristupa joj se na novi način, otvoreno i bez ograde, te se ukazuje na metode kojima se treba pristupiti u obrani svojih nacionalnih, gospodarskih, a time dakako i društvenih vrijednosti.

(iz recenzije prof. dr. Mire Kolar-Dimitrijević)

Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade”

NOVA KNJIGA Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom

Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević

STRATEŠKO KONSTRUIRANJE ZNAČENJA RIJEČJU I SLIKOM. Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom

U ovoj vrlo pristupačno napisanoj monografiji autori na primjeru dobro poznate pojave, tzv. fraznih glagola engleskog jezika, kao jedne od smicalica, kako autori šaljivo kažu, za koju se vjeruje da su je “izvorni govornici izmislili da muče govornike drugog jezika, a nastavnici ih obožavaju kada žele zapapriti ispite znanja” pokazuju kako ta pojava pruža izravni uvid u procese uključene u strateško konstruiranje značenja. Služe se alatima i pojmovima kognitivne semantike kako bi iznijeli na vidjelo duboku konceptualnu motivaciju kako sastavnica tako i cijele te konstrukcije kao čimbenik koji potpomaže mentalnu obradu i zapamćivanje odnosno usvajanje određene jezične konstrukcije. Knjiga na taj način osvještava temeljne spone između prvog i drugog jezika, kognicije i iskustva.”

(iz recenzije prof. dr. sc. Marija Brdara)

Knjiga se bavi strateškim konstruiranjem značenja, odnosno procesima uključenim u konstruiranje značenja u drugome jeziku. Cilj je knjige pokazati sponu između kognitivne lingvistike i teorije ovladavanja jezikom, odnosno istraživanje kognitivnih strategija učenja i redefiniranje njihove uloge u procesu konstruiranja značenja pri specifičnom jezičnom zadatku, uz primjere inovativne metodologije istraživanja, ali i primijenjenih aspekata saznanja proizašlih iz rezultata dobivenih u navedenim istraživanjima.

Renata Geld docentica je na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

ISBN: 978-953-7963-76-7

Meki uvez, 177 str.

Cijena: 110, 00 kn

Poziv na predstavljanje knjige Zanemarena baština

Izdavačka kuća Srednja Europa poziva Vas na predstavljanje knjige Jasenke Kranjčević Zanemarena baština. Prostorne strukture sela u Hrvatskoj, koja će se održati u srijedu 20. lipnja 2018. u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, ulica I. G. Kovačića 37, s početkom u 18 sati.

U predstavljanju će sudjelovati autorica dr. sc. Jasenka Kranjčević, akademik Mladen Obad Štrboci, prof. dr. Zlatko Jurić, izv. prof. dr. Zlatko Karač i prof. dr. Damir Agičić.

NOVA KNJIGA Ivica Baković, Drama oko povijesti

Analizirajući deset hrvatskih i makedonskih povijesnih drama nastalih od druge polovice 20. stoljeća, autor problematizira načine na koji se povijesni događaji ugrađuju u dramske tekstove i posljedično u kazališne tekstove, ulazeći na taj način u prostor javnog diskursa, odgovarajući istovremeno na pitanje kako se te specifične reprezentacije prošlosti uklapaju u javnu i kulturnu sferu društva koji ih proizvodi, posebno u kontekstu njihove uloge na izgradnji i afirmaciji nacije i nacionalnih vrijednosti i identiteta.

“Drama oko povijesti u drugoj polovici dvadesetog stoljeća u hrvatskoj i makedonskoj književnosti, te u njihovim žanrovskim i poetičkim korelacijama prema južnoslavenskom kontekstu, prikazana je znanstveno dosljedno i metodološki uvjerljivo, ali i kritički odmjereno naspram iznimno bogate domaće i inozemne teorijske i književnopovijesne literature. Usporedno pomno analitičko čitanje južnoslavenskih književnosti u njihovim sličnostima i razlikama ovdje kao da je vođeno mišlju o prevladavajućoj srodnosti i bliskosti njihovih drama oko povijesti, kako u užoj umjetničkoj sferi tako i u svemu onome što ona reflektira i neizbježno uključuje.

(Iz recenzije Ivane Latković)

ISBN: 978-953-7963-73-6

Meki uvez, 255 str.

Cijena: 129, 00 kn

NOVA KNJIGA Željko Krušelj, Zarobljenici paralelnih povijesti

Novinar i povjesničar Željko Krušelj u ovoj knjizi daje analizu historiografskih sukoba i polemika u jugoslavenskoj federaciji u razdoblju kasnog socijalizma, u osamdesetim godinama dvadesetoga stoljeća, kao i burnih rasprava o nacionalnoj povijesti neposredno nakon hrvatskog osamostaljenja. Riječ je o razdoblju zakašnjelog otkrivanja nove nacionalne povijesti, posebno kontroverznih i svjesno zataškavanih zbivanja i procesa u razdoblju prve i druge jugoslavenske države te tijekom kratkotrajne vladavine ustaškog režima.

ISBN: 978-953-7963-72-9

Tvrdi uvez, 515 str.

Cijena: 198, 00 kn

NOVA KNJIGA Jasenka Kranjčević, Zanemarena baština

Jasenka Kranjčević kroz prezentaciju prostorne strukture sela kao baštine doprinosi novom i potpunijem shvaćanju kulturne baštine i njenoj cjelovitijoj analizi. Prilikom analize kulturne baštine sela uglavnom se ostaje na vrijednostima etnološke i umjetničke baštine kao što su običaji, nošnje, pjesme i plesovi, a zanemaruje prostorna struktura sela, iako ona, između ostalog, doprinosi prostornoj raznolikosti, prepoznatljivosti i identitetu. Prostorne strukture sela mijenjale su se kroz povijest, a ovisile su o političkim, ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-geografskim uvjetima.
Tijekom istraživanja autorica je našla podatke za više stotina naselja, za 230 obrađenih primjera može se steći razmjerno pouzdana slika o prilikama u kojima su sela nastajala, o pojedincima koji su ih planirali te o životu njihovih stanovnika.
Knjiga je podijeljena na osam poglavlja i strukturirana je kronološki po vremenskim razdobljima: od sredine 18. do sredine 19. stoljeća; od sredine 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata; razdoblje između dva svjetska rata; za vrijeme Drugoga svjetskog rata; neposredno nakon Drugoga svjetskog rata.
U knjizi su prikazane biografije osoba koje su radile na očuvanju arhitektonske baštine sela, projektiranju kuća ili regulaciji sela, tablični podaci i slike regulacija sela i projekata kuća u navedenim selima.
Namijenjena je znanstvenicima i stručnjacima, koji se bave istraživanjem povijesnog, sadašnjeg ili kreiranjem novog prostornog identiteta sela, posebice povjesničarima umjetnosti, etnolozima i arhitektima te svim ljubiteljima baštine i stanovnicima sela.

Dr.sc. Jasenka Kranjčević doktorirala je 2005. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1992. do 2008. godine bila je zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Od 2008. godine zaposlena je u Institutu za turizam. Polje znanstvenog interesa: prostorno planiranje, prostorni razvoj i rurizam.

ISBN: 978-953-7963-69-9

Tvrdi uvez, 202 str.

Cijena: 168,00 kn