Tjedan autora Srednje Europe – Snježana Grković-Janović

Snježana Grković Janović istaknuta je hrvatska književnica za djecu i socijalna radnica. Rođena 1933., odrastala je u Zagrebu i Splitu. U Sarajevu je završila učiteljsku školu te studij komparativne književnosti, dok je u Beogradu završila i studij socijalnog rada. Dugi niz godina u Splitu je radila kao socijalni radnik, te je za svoj rad na osnivanju i razvoju savjetovališta za roditelje i dječjih radionica u osnovnim školama dobila i Nagradu Općine Split. Prvi dječji roman, Striborovim stazama, objavila je 1997. godine. Nakon njega, uslijedila je priča Tin u zemlji Kilikiki (2001.), roman Ukradeno proljeće (2002.), roman Velebitske vilin-staze (2002.) i Čuvar drveta (2004.). Osim dječje proze, Snježana Grković-Janović autorica je i knjige biografskog djela Sestra Lujza, memoarskih zapisa Čarobni brežuljak, memoarske proze Dugin grad, o životu u Sarajevu, Boje jednog vremena, memoarske proze o životu u Beogradu, gdje je autorica živjela od 1958. do 1970. te knjige Zaštićena djetinjstva, najnovije knjige iz ciklusa memoarskih zapisa, u kojima autorica opisuje svoje djetinjstvo u Zagrebu u godinama neposredno prije Drugog svjetskog rata, te doživljaj ratnih zbivanja očima djeteta. Također, Snježana Grković-Janović priredila je za tisak dnevnik Lujze Janović-Wagner, osnivačice sestrinstva u Hrvatskoj.

Knjige u izdanju Srednje Europe:

Zaštićena djetinjstva. Cijena: 72, 00 kn

Boje jednog vremena. Mojih dvanaest beogradskih godina. Cijena: 71, 00 kn

Lujzin dnevnik. Dnevnički zapisi Lujze Janović-Wagner iz Drugoga svjetskog rata. Cijena: 72, 00 kn

Predstavljanje knjige Zanemarena baština u Dubrovniku

U srijedu 10. listopada 2018. u sklopu javnog predavanja 
Hrvatska obala na Jadranskoj izložbi u Beču 1913. – urbanističko-arhitektonski i turistički osvrt održat će se i predstavljanje knjige Zanemarena baština. Prostorne strukture sela u Hrvatskoj, autorice dr. sc. Jasenke Kranjčević. Predstavljanje će se održati u Galeriji Dulčić MaslePulitika, Poljana Marina Držića 1 u Dubrovniku, s početkom u 19.30 sati. U predstavljanju će sudjelovati Stjepo Butijer, Ivica Kipre i Jasenka Kranjčević.

Tjedan autora Srednje Europe – Damir Agičić

U promidžbenoj akciji Tjedan autora Srednje Europe u tjednu od 1. listopada do 5. listopada 2018. predstavljamo knjige prof. dr. Damira Agičića.

Osnovnu školu završio u Davoru, a srednju školu u Srpcu. Studij povijesti i komparativne književnosti završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1988.). Magistrirao 1992., a doktorirao 1997. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranivši disertaciju Hrvatsko-češke veze i odnosi na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti završio poslijediplomski studij (1993.). Od 1989. zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1996. do 2008. urednik udžbenika i priručnika za nastavu povijesti u izdavačkoj kući Profil International. Urednik opće povijesti novog vijeka u prvim svescima Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Godine 2003. jedan od pokretača časopisa Povijest u nastavi, te njegov glavni urednik do 2008. Glavni urednik časopisa Historijski zbornik. Član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Upravnog odbora Društva za hrvatsku povjesnicu i drugih strukovnih udruga. Jedan od pokretača i organizatora Festivala povijesti Kliofest. Vlasnik izdavačke kuće Srednja Europa. Dobitnik odlikovanja ministra kulture Republike Poljske Zaslužan za poljsku kulturu 2002.

Knjige u izdanju Srednje Europe:

Hrvatska Klio. O historiografiji i historičarima / cijena: 75 , 00 kn

Hrvatska Klio II. O nastavi i udžbenicima povijesti / cijena: 63, 00  kn

Poslijediplomski magistarski studij Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu / cijena: 51, 00 kn

Vlatka Dugački, Irina Starčević Stančić, Damir Agičić (ur.), Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2000-2004) / cijena: 69, 00 kn

Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2005-2008) / cijena: 87, 00 kn

Dragi Franta! Hrvatska korespondencija Františeka Hlavačeka (1896.-1904.) / cijena: 30,00 kn

Podijeljena Poljska 1772.-1918.  RASPRODANO / PDF knjige može se preuzeti na http://historiografija.hr/dokumenti/podijeljena-poljska-Web.pdf

Knjige možete naručiti na e-mail srednja.europa@vip.hr ili na tel./fax. 01 6687 055.

Tjedan autora Srednje Europe – Anita Peti-Stantić

Treći tjedan promidžbene akcije “Tjedan autora Srednje Europe” posvećen je autorici koja je napisala, uredila i priredila pet, te prevela četiri knjige koje su objavljene u izdanju Srednje Europe / Anita Peti Stantić
Knjige Anite Peti-Stantić u tjednu autora možete naručiti po promidžbenoj cijeni s 40 % popusta. Akcija traje od 24. do 30. rujna 2018.
Anita Peti-Stantić rođena je u Virovitici, a u Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te se 1985. upisala na Filozofski fakultet, jednopredmetno na jugoslavistiku (danas: Odsjek za kroatistiku) i istovremeno dvopredmetno na klasičnu filologiju. Diplomirala je u listopadu 1989. s diplomskom radnjom “Ironija u dramaturgiji Antuna Šoljana”. U Staroslavenskom zavodu “Svetozar Ritig” Instituta za filologiju i folkloristiku radila je godinu dana kao istraživač-pripravnik na projektu izrade staroslavenskog rječnika hrvatske redakcije, a onda je 1990. godine primljena na doktorski studij na Yale University (SAD) gdje je stekla stupanj M.A. Poslijediplomski je studij nastavila na Sveučilištu u Beču uz mentorstvo akademika Radoslava Katičića. Doktorirala je 2002. s temom “Poredbena sintaksa ličnih zamjenica u južnoslavenskim jezicima” pod mentorstvom prof. Ive Pranjkovića.
Od 1997. do 1999. radila je u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” na projektu rječnika hrvatskoga jezika te na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti (danas: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Od studenog 1999. godine zaposlena je na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (danas Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti). Voditeljica je Katedre za slovenski jezik i književnost, a u dva je navrata bila pročelnica Odsjeka.
Radove objavljuje u domaćim i stranim znanstvenim publikacijama, a sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu te održala nekoliko pozvanih predavanja na inozemnim sveučilištima, europskima i američkima. Od 2006. godine vodila je znanstveni projekt pod naslovom Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice. Osim znanstvenih monografija, autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika (2014) i prevoditeljica sa slovenskog i engleskog.
Od 2011. do 2013. godine bila je predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku te, zajedno s kolegama, organizirala dva znanstvena skupa i uredila četiri zbornika s tih skupova (dva domaća i dva inozemna).
Akademsku godinu 2009/2010. provela je u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tufts u Americi, gdje je kao Fulbrightova stipendistica radila na projektu The Relationship Between Scrambling and the Position of the Clitic Cluster in Slavic Languages. Akademsku godinu 2013/2014. također provodi u Centru za kognitivna istraživanja Sveučilišta Tutfs gdje, zajedno s prof. Rayem Jackendoffom, radi na projektu hijerarhije gramatičkih struktura.
Osim sociolingvističkih tema kojima se bavila godinama, danas su u središtu njezina interesa kognitivna lingvistika, osobito informacijska struktura, kao i pomaci u suodnosu gramatičkih razina. Uz to se bavi proučavanjem lingvističkoga statusa pacijenata s afazijom i gramatikama nasljednih govornika.
Od 2017. vodi četverogodišnji istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost “Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture” HRZZ-IP-2016-06-1210 Više o projektu na stranici: http://megahr.ffzg.unizg.hr/
Trenutno sudjeluje i na sljedećim međunarodnim projektima:
Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS) 2014-2018 http://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/research/leverhulme
COST Action IS1401: Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network 2014-2018 http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1401
Osim znanstvenih monografija, autorica je Velikog slovensko-hrvatskog i hrvatsko-slovenskog rječnika te prevoditeljica sa slovenskog i engleskog jezika, a s kolegama s projekta autorica je i Hrvatske psiholingvističke baze.
Knjige u izdanju Srednje Europe:
Anita Peti-Stantić, Jezik naš i/ili njihov. Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa. Zagreb: Srednja Europa, 2008. / cijena: 130, 00 kn
Anita Peti-Stantić / Keith Langston, Hrvatsko jezično pitanje danas. Identiteti i ideologije. Zagreb: Srednja Europa, 2013. / cijena: 100, 00 kn
Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević, Goranka Antuntović (ur.), Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa, 2014. / cijena: 70, 00 kn
Anita Peti-Stantić, Mateusz-Milan Stanojević (ur.), Jezik kao informacija. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog od 11. do 13. svibnja 2012. u Zagrebu. Zagreb: Srednja Europa; Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2013. / cijena: 70, 00 kn
Anita Peti-Stantić (ur.), Identitet jezika jezikom izrečen. Zagreb: Srednja Europa, 2008. / cijena: 90, 00 kn
Robert Greenberg / Anita Peti-Stantić (prev.), Jezik i identitet na Balkanu. Raspad hrvatsko-srpskoga. Zagreb: Srednja Europa, 2005. / cijena: 100, 00 kn
Knjige možete naručiti na e-mail srednja.europa@vip.hr ili na tel./fax. 01 6687 055.
Za Srednju Europu Anita Peti-Stantić sa slovenskoga je prevela knjige:
Marko Zajc, Gdje slovensko prestaje, a hrvatsko počinje. Slovensko-hrvatska granica u XIX. i početkom XX. stoljeća, preveli: Anita Peti-Stantić, Sanja Slukan, Miroslav Gradečak, Zagreb, 2008.
Dušan Nečak, “Ostpolitik” Willyja Brandta i Jugoslavija (1963.-1969.), Zagreb, 2015.
Bojan Balkovec, Svi na noge, svi van, da pobjeda bude što sjajnija! Izborna teorija i praksa u međuratnoj Jugoslaviji, Zagreb, 2017.
Žarko Lazarević, Između straha i nade. Gospodarsko-povijesne studije o teškoćama modernizacije, Zagreb, 2018.

Tjedan autora Srednje Europe – Željko Dugac

Tjedan autora Srednje Europe – Željko Dugac

17-23. rujna 2018.

Prof. dr. sc. Željko Dugac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, naslovni izvanredni profesor,  rođen u Rijeci. Diplomirao 1994. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s temom iz povijesti medicine. Magistar znanosti na području biologije-biološke antropologije postaje 1999. temom vezanom uz proučavanje narodne medicine. Doktorsku disertaciju obranio 2003. na području biomedicinskih znanosti i zdravstva s temom iz povijesti javnog zdravstva. Od 1998. je asistent pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti zavodu za povijest i filozofiju znanosti Odsjeku za povijest medicinskih znanosti, a od 2015. godine znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Odsjeku za filozofiju znanosti iste institucije. Za naslovnog izvanrednog profesora je izabran 2010. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno profesor povijest medicine i znanosti na doktorskim studijima povijesti 20. stoljeća Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član znanstvenog odbora Sveučilišta  Jan Amos Komensky u Pragu od 2012. godine.

U svojim istraživanjima bavi se različitim područjima povijesti zdravstva i medicine, javnog zdravstva te socijalne i društvene povijesti u prvoj polovini 20. stoljeća; primjerice temama vezanim uz povijest zdravstvenog prosvjećivanja i edukacije, povijest javno zdravstvenog sustava, međunarodnim utjecajima na javno zdravstvo, napose Rockefellerove fondacije i Zdravstvene organizacije Lige naroda u međuratnom razdoblju,  poviješću medicinske svakodnevice, socijalnim problemima u društvu vezanim uz zdravlje i bolesti te oblikovanjem medicinskih struka.

Knjige objavljene u izdanju Srednje Europe

Dugac, Željko „O sestrama, siromašnima i bolesnima. Slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba“, Zagreb 2015. – cijena 90,00 kn

Dugac, Željko „Kako biti čist i zdrav. Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj“, Zagreb 2010. – cijena 87,00 kn

Dugac, Željko / Pećina, Marko „Andrija Štampar. Dnevnik s putovanja 1931-1938.“, HAZU, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Srednja Europa. Zagreb 2008. – cijena 150,00 kn

Dugac, Željko „Protiv bolesti i neznanja. Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji“ Zagreb 2005. – cijena 60,00 kn

Za narudžbu, obratite se na e-mail srednja.europa@vip.hr ili telefon 01 6687 055.

Tjedan autora Srednje Europe – Igor Duda

Igor Duda

 

izvanredni profesor / Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 

Osnovnu i srednju školu završio u Puli. Studij povijesti i kroatistike završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2000.) gdje je i magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Od 2001. zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli. Godine 2012. suosnivač je sveučilišnog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice 20. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Godine 2002/03. dobitnik stipendije OSI/Chevening Scholarship za usavršavanje na Sveučilištu u Oxfordu. Voditelj projekta „Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma“ (2014–2017.) te suradnik na više međunarodnih znanstvenih projekata. Surađuje u pripremi većih izložbenih projekata („Refleksije vremena 1945–1955.“, „Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji“, „Šezdesete u Hrvatskoj“). Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Matice hrvatske, Društva za hrvatsku povjesnicu i Istarskog povijesnog društva. Dobitnik nagrade Kiklop 2010. za najbolju znanstvenu knjigu za knjigu Pronađeno blagostanje.

 

Mrežna stranica: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/igor.duda

 

Knjige u izdanju Srednje Europe:

 

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (ur.), Zagreb-Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Akcijska cijena u Tjednu autora – 77,00 kn

 

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. Akcijska cijena u Tjednu autora – 89,00 kn

 

Duda, Igor; Buhin, Anita; Stanić, Igor (ur.). Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013., Zagreb-Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013. Akcijska cijena u Tjednu autora – 72,00 kn

 

U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2005. (II. izdanje 2014.). Akcijska cijena u Tjednu autora – 59,00 kn

 

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2010. (II. izdanje 2014.). Akcijska cijena u Tjednu autora – 89,00 kn

Narudžbe možete slati na e-mail srednja.europa@vip.hr ili na telefon 01 6687 055.

 

Tjedan autora Srednje Europe

Promidžbenom akcijom “Tjedan autora Srednje Europe” zahvaljujemo brojnim domaćim i stranim autorima, koji su nam poklonili svoje povjerenje da objavimo njihove knjige, te također, sadašnjim i budućim čitateljima i kupcima naših izdanja, kojima omogućujemo da u tjednu autora kupe knjige po znatno nižim cijenama.
Svakoga tjedna, počevši od 10. rujna 2018., na stranicama Srednje Europe predstavit ćemo pojedinog autora i sve njegove knjige objavljene u našoj nakladničkoj kući, te pružiti mogućnost narudžbe navedenih knjiga s 40 % popusta. Akcija se odnosi na autore koji su objavili dvije ili više knjiga u našem izdanju.

NOVA KNJIGA Duje Jakovčević, Eduard Ševardnadze. Kratka biografija

Knjiga predstavlja prvu biografiju sovjetskog ministra vanjskih poslova i gruzijskog predsjednika Eduarda Ševardnadzea objavljenu na hrvatskom jeziku. Autor na temelju analize velikog korpusa građe rekonstruira život i djelovanje Eduarda Ševardnadzea, podijeljeno u četiri cjeline. Prva cjelina posvećena je njegovom podrijetlu, obrazovanju i političkom usponu – najprije do čelnika gruzijske Komunističke partije, a zatim i dolaska na mjesto sovjetskog ministra vanjskih poslova 1985. godine. Drugi dio problematizira Ševardnandzeovu političku djelatnost u svojstvu sovjetskog ministra vanjskih poslova, što uključuje njegov doprinos nuklearnom razoružanju među svjetskim supersilama, povlačenju sovjetske vojske iz Afganistana, ponovnom ujeidnjenju Njemačke i izgradnji novog svjetskog poretka temeljenog na suradnji i dogovoru, a ne na suparništvu. U pozadini ovih ostvarenja stajala je sve naglašenija unutarnja kriza sovjetskog sustava. U tom je kontekstu Ševardnadze bio posljednji sovjetski ministar vanjskih poslova. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Duje Jakovčević, Eduard Ševardnadze. Kratka biografija”

NOVA KNJIGA Davor Pauković, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90.

Autor analizira proces političke tranzicije u Hrvatskoj od početka liberalizacije u osamdesetima do uspostave demokratskog poretka, odnosno do donošenja ustava u prosincu 1990. godine. U njegovu su fokusu prije svega pitanja iz užeg procesa političke tranzicije: liberalizacija i rastakanje komunističkog poretka, otvaranje rasprave o demokratizaciji, formiranje opozicijskih inicijativa i udruženja – kasnije političkih stranaka, prihvaćanje višestranačkih izbora, predizborna kampanja, izbori i uspostava novog poretka. U knjizi se također obrađuju razne teme vezane za raspad Jugoslavije, pitanja državnosti, pripremu rata, kao i problematiku Srba u Hrvatskoj u kontekstu nacionalnih homogenizacija. Između ostalog ova knjiga treba doprinijeti razumijevanju zeitgeista, odnosno duha vremena u kojem je provedena politička tranzicija. U svrhu toga detaljno su prikazane teme i rasprave koje su dominirale javnim prostorom tijekom 1989. i 1990. godine, a time i brze i često nepredvidive promjene koje su karakteristične za tranzicijsko razdoblje. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Davor Pauković, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90.”

NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić (prir.) Zla prošlost

Magdalena Najbar-Agičić (prir.), Zla prošlost. Suočavanje s prošlošću koja opterećuje

U knjizi se obrađuju pitanja vezana uz politiku povijesti i kulturu sjećanja u nekoliko europskih zemalja: Poljskoj, Litvi, Latviji, Estoniji, Ukrajini, Rusiji i Španjolskoj te na razini Europske Unije. Priređivačica hrvatskog izdanja pridodala je ovom izboru članaka poljskih i francuskih autora predgovor u kojem objašnjava motivaciju za pripremu knjige i prijevod na hrvatski te iznosi svoja razmišljanja o politici povijesti u Hrvatskoj, općenito o pitanju politike povijesti i kulture sjećanja te o ulozi povjesničara u tome.

Tekstovi okupljeni u zborniku odnose se na stanovit način i na teme koje su iznimno aktualne u današnjem hrvatskom društvu, na problematiku politike povijesti i kulture sjećanja, primjerice (pre)imenovanja ulica i trgova, pitanja odnosa prema spomenicima, napose onima iz Drugog svjetskog rata, kao i općenito odnosa prema novijoj povijesti. Opisujući inozemna iskustva na tom planu, hrvatskoj javnosti ovi tekstovi daju mnoštvo komparativnih perspektiva i predstavljaju poticaj za promišljanje i rasprave o situaciji u Hrvatskoj. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić (prir.) Zla prošlost”