Marko Zubak, The Yugoslav Youth Press 1968-1980

 

Marko Zubak, The Yugoslav Youth Press 1968-1980Student Movements, Youth Subcultures and Alternative Communist Media

LIMITIRANO ENGLESKO IZDANJE (hrvatsko izdanje je u pripremi)

Tema ove studije jest omladinski tisak u SFRJ – splet raznolikih i časopisa, od tjednih informativnih glasila do specijaliziranih kulturnih publikacija, namijenjenih omladini i objavljivanih pod okriljem mreže državnih omladinskih i studentskih saveza. Omladinski tisak klasični je komunistički koncept koji u sebi spaja idealno sredstvo s idealnim objektom propagande. Namijenjen indoktrinaciji i stavljen pod ingerenciju drugorazredne političke organizacije, tzv. transmisijskog pojasa partije, omladinski tisak imao je tek marginalni značaj. Ono što ga, međutim, čini predmetom ove studije, jest neobična transformacija započeta krajem 1960-ih godina kada dobiva autentični glas, uvodeći brojne medijske inovacije i stvarajući prostor za buntovne poruke suprotne službenim normama i usko povezane s bitnim političkim i kulturnim omladinskim inicijativama.

Knjiga iscrpno raščlanjuje ovaj medij i njegovu evoluciju, radeći iskorak u istraživanju komunističkih medija ali i historiografiji socijalističke Jugoslavije. U svom prvom dijelu, ona otkriva bogate teorijsko-institucionalne izvore omladinskog tiska. Rekonstrukcijom jugoslavenskih preinaka izvornih sovjetskih ideja o tisku i omladini ocrtan je presudan kontekst koji je omogućio spomenuti preobražaj. Nova državna samoupravna ideologija svojim je semantičkim potencijalom legitimirala odmak od sovjetskih rješenja ne odbacujući pritom sveobuhvatne pretenzije marksizma-lenjinizma. Omladini je tako u teoriji dozvoljeno da samostalno odlučuje o svojoj sudbini, istodobno očekujući od nje da, u dosluhu s Partijom, odabere jedan jedini ispravni put. Tisak se, pak, uvelike diversificirao popuštajući zakonima tržišta, zadržavši, međutim, dio ideoloških zadaća, prevedenih u koncept društvene odgovornosti. U takvom shizofrenom kontekstu, omladinski tisak djelovao je kao hibridni medij koji je spajao izvorne propagandne dosege s novim samoupravnim zadacima. Prikladan teorijski okvir za razumijevanje novog omladinskog tiska koji s ruba medijske scene ugrožava hegemoniju velikih medija pronađen je u svježem konceptu alternativnih medija Chrisa Attona.

Omladinski tisak iskorišten je kao laboratorij koji omogućuje nove uvide u ova ključna politička i kulturna omladinska iskustva. Radikalna studentska politizacija s kraja 1960-ih godina jasno se otkriva kao posljedica reformskog pokušaja da se omladina pretvori u ravnopravnog političkog subjekta pri čemu su se zagrebački, beogradski i ljubljanski studenti postavili kao društvena avangarda, temeljeći svoje reformske zamisli na samoupravnim idejama pod kojima često nisu razumijevali iste stvari. Tri analizirane središta pokazuju velike razlike u tom smislu, radeći nužan odmak od ustaljenih interpretacija studentskih pokreta u SFRJ koje ih često nekritički unificiraju.

Omladinski tisak  je, poput svakog alternativnog medija, brisao razliku između pisanja i djelovanja, gdje su novinari lakoćom kombinirali uloge ideologa i aktivista. Suočeni s nesigurnom egzistencijom, pokazivali su sklonost kritičkim idejama i eksperimentima, razvijajući zasebni identitet čija je bitna sastavnica bila antagonizam spram profesionalnih medija. Prisiljeni da stalno iznova angažiraju nove kadrove, omladinske redakcije pretvorile su se u novinarske škole s velikim transformacijskim potencijalom. Iznimni vizualni doprinos omladinskog tiska odličan je pokazatelj širine njegova djelovanja. Djelujući s margine, on je postao izvorište raznolikih političkih, društvenih i medijskih inovacija. Usvajajući drugačije profesionalne norme, oblike društvenog i kulturnog kapitala te medijske strategije suprotstavljao se ustaljenim praksama da bi ih, naposljetku, veliki mediji često posljedično kooptirali i prihvaćali.

ISBN:978-953-7963-74-3

Tvrdi uvez, 371 str.

Cijena: 350, 00 kn