Chiara Bonfiglioli, Boris Koroman, Socijalizam: izgradnja i razgradnja

Zbornik radova sa drugog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi održanog u listopadu 2015. u organizaciji Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Radovi su usmjereni na godine 1945. i 1990. i na procese koji su pridonijeli uspostavljanju i ukidanju socijalizma. Interdisciplinarno zasnovan, zbornik je korisna literatura za studente povijesti, kulturalnih studija i drugih srodnih društvenih i humanističkih znanosti, te predstavlja važan znanstveni doprinos polju studija o Jugoslaviji.

ISBN: 978-953-7963-65-1
Tvrdi uvez, 252 str.
Cijena: 168, 00 kn

Odgovori