Anita Skelin Horvat, O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata

U knjizi je fokus na analizi načina na koje mladi u Hrvatskoj konstruiraju svoje identitete u jeziku i kroz upotrebu jezika. Na temelju iscrpnoga metalingvističkog korpusa sakupljenoga anketiranjem u kojem mladi ispitanici opisuju svoje jezično ponašanje i daju objašnjenja svojeg ponašanja analiziraju se načini kako ovisno o kontekstima adolescenti upotrebljavaju različite jezične stilove, elemente i dr. za gradnju za gradnju raznolikih identiteta, dobnih, grupnih, regionalnih, lokalnih i urbanih.

ISBN: 978-953-7963-57-6
Meki uvez, 186 str.
Cijena: 139, 00 kn

Odgovori