Aleksandra Ščukanec, Priče iz zaboravljenog kraja. Jezične biografije transmigranata iz Žumberka

Knjiga je nastala na temelju terenskoga istraživanja provedenog među žumberačkim iseljenicima i povratnicima. Sociolingvistička slika dobivena analizom jezičnih biografija ispitanika uklopljena je u širi povijesno-geografski kontekst. Jezičnobiografski iskazi osoba koje su sudjelovale u istraživanju ilustriraju situaciju u Žumberku nekad i danas te otkrivaju njihova iseljenička iskustva. Razmišljanja i stavovi žumberačkih transmigranata upućuju na probleme koje nalazimo i na drugim prostorima iseljavanja, ali njihove priče u brojnim aspektima otkrivaju i posebnosti žumberačkoga kraja.

ISBN: 978-953-7963-67-5
Meki uvez, 199 str.
Cijena: 129, 00 kn

Odgovori