Promocija knjige: Strategije simboličke izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe

Dana 20. travnja 2017., u prostorima Poljske kulturne udruge „Mikołaj Kopernik“, održano je predstavljanje knjige Strategije simboličke izgradnje nacije u državama Jugoistočne Europe. U predstavljanju sudjelovali su prof. dr. sc. Vjeran Pavlaković sa Sveučilišta u Rijeci, koji je jedan od priređivača knjige i doc. dr. sc. Davor Pauković sa Sveučilišta u Dubrovniku. Predstavljanje vodila je u ime Srednje Europe doc. dr. sc. Magdalena Najbar-Agičić.