Tjedan autora Srednje Europe – Željko Dugac

Tjedan autora Srednje Europe – Željko Dugac

17-23. rujna 2018.

Prof. dr. sc. Željko Dugac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, naslovni izvanredni profesor,  rođen u Rijeci. Diplomirao 1994. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci s temom iz povijesti medicine. Magistar znanosti na području biologije-biološke antropologije postaje 1999. temom vezanom uz proučavanje narodne medicine. Doktorsku disertaciju obranio 2003. na području biomedicinskih znanosti i zdravstva s temom iz povijesti javnog zdravstva. Od 1998. je asistent pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti zavodu za povijest i filozofiju znanosti Odsjeku za povijest medicinskih znanosti, a od 2015. godine znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Odsjeku za filozofiju znanosti iste institucije. Za naslovnog izvanrednog profesora je izabran 2010. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno profesor povijest medicine i znanosti na doktorskim studijima povijesti 20. stoljeća Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član znanstvenog odbora Sveučilišta  Jan Amos Komensky u Pragu od 2012. godine.

U svojim istraživanjima bavi se različitim područjima povijesti zdravstva i medicine, javnog zdravstva te socijalne i društvene povijesti u prvoj polovini 20. stoljeća; primjerice temama vezanim uz povijest zdravstvenog prosvjećivanja i edukacije, povijest javno zdravstvenog sustava, međunarodnim utjecajima na javno zdravstvo, napose Rockefellerove fondacije i Zdravstvene organizacije Lige naroda u međuratnom razdoblju,  poviješću medicinske svakodnevice, socijalnim problemima u društvu vezanim uz zdravlje i bolesti te oblikovanjem medicinskih struka.

Knjige objavljene u izdanju Srednje Europe

Dugac, Željko „O sestrama, siromašnima i bolesnima. Slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba“, Zagreb 2015. – cijena 90,00 kn

Dugac, Željko „Kako biti čist i zdrav. Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj“, Zagreb 2010. – cijena 87,00 kn

Dugac, Željko / Pećina, Marko „Andrija Štampar. Dnevnik s putovanja 1931-1938.“, HAZU, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Srednja Europa. Zagreb 2008. – cijena 150,00 kn

Dugac, Željko „Protiv bolesti i neznanja. Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji“ Zagreb 2005. – cijena 60,00 kn

Za narudžbu, obratite se na e-mail srednja.europa@vip.hr ili telefon 01 6687 055.

Tjedan autora Srednje Europe – Igor Duda

Igor Duda

 

izvanredni profesor / Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

 

Osnovnu i srednju školu završio u Puli. Studij povijesti i kroatistike završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2000.) gdje je i magistrirao (2004.) i doktorirao povijest (2009.). Od 2001. zaposlen na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Puli. Godine 2012. suosnivač je sveučilišnog Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma. Područje njegova posebnog interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice 20. stoljeća, Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji, povijest dokolice i turizma, povijest potrošačke kulture i povijest djetinjstva. Godine 2002/03. dobitnik stipendije OSI/Chevening Scholarship za usavršavanje na Sveučilištu u Oxfordu. Voditelj projekta „Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma“ (2014–2017.) te suradnik na više međunarodnih znanstvenih projekata. Surađuje u pripremi većih izložbenih projekata („Refleksije vremena 1945–1955.“, „Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji“, „Šezdesete u Hrvatskoj“). Član Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti, Matice hrvatske, Društva za hrvatsku povjesnicu i Istarskog povijesnog društva. Dobitnik nagrade Kiklop 2010. za najbolju znanstvenu knjigu za knjigu Pronađeno blagostanje.

 

Mrežna stranica: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/igor.duda

 

Knjige u izdanju Srednje Europe:

 

Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma (ur.), Zagreb-Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2017. Akcijska cijena u Tjednu autora – 77,00 kn

 

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015. Akcijska cijena u Tjednu autora – 89,00 kn

 

Duda, Igor; Buhin, Anita; Stanić, Igor (ur.). Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013., Zagreb-Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013. Akcijska cijena u Tjednu autora – 72,00 kn

 

U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2005. (II. izdanje 2014.). Akcijska cijena u Tjednu autora – 59,00 kn

 

Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih. Zagreb: Srednja Europa, 2010. (II. izdanje 2014.). Akcijska cijena u Tjednu autora – 89,00 kn

Narudžbe možete slati na e-mail srednja.europa@vip.hr ili na telefon 01 6687 055.

 

Tjedan autora Srednje Europe

Promidžbenom akcijom “Tjedan autora Srednje Europe” zahvaljujemo brojnim domaćim i stranim autorima, koji su nam poklonili svoje povjerenje da objavimo njihove knjige, te također, sadašnjim i budućim čitateljima i kupcima naših izdanja, kojima omogućujemo da u tjednu autora kupe knjige po znatno nižim cijenama.
Svakoga tjedna, počevši od 10. rujna 2018., na stranicama Srednje Europe predstavit ćemo pojedinog autora i sve njegove knjige objavljene u našoj nakladničkoj kući, te pružiti mogućnost narudžbe navedenih knjiga s 40 % popusta. Akcija se odnosi na autore koji su objavili dvije ili više knjiga u našem izdanju.

NOVA KNJIGA Duje Jakovčević, Eduard Ševardnadze. Kratka biografija

Knjiga predstavlja prvu biografiju sovjetskog ministra vanjskih poslova i gruzijskog predsjednika Eduarda Ševardnadzea objavljenu na hrvatskom jeziku. Autor na temelju analize velikog korpusa građe rekonstruira život i djelovanje Eduarda Ševardnadzea, podijeljeno u četiri cjeline. Prva cjelina posvećena je njegovom podrijetlu, obrazovanju i političkom usponu – najprije do čelnika gruzijske Komunističke partije, a zatim i dolaska na mjesto sovjetskog ministra vanjskih poslova 1985. godine. Drugi dio problematizira Ševardnandzeovu političku djelatnost u svojstvu sovjetskog ministra vanjskih poslova, što uključuje njegov doprinos nuklearnom razoružanju među svjetskim supersilama, povlačenju sovjetske vojske iz Afganistana, ponovnom ujeidnjenju Njemačke i izgradnji novog svjetskog poretka temeljenog na suradnji i dogovoru, a ne na suparništvu. U pozadini ovih ostvarenja stajala je sve naglašenija unutarnja kriza sovjetskog sustava. U tom je kontekstu Ševardnadze bio posljednji sovjetski ministar vanjskih poslova. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Duje Jakovčević, Eduard Ševardnadze. Kratka biografija”

NOVA KNJIGA Davor Pauković, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90.

Autor analizira proces političke tranzicije u Hrvatskoj od početka liberalizacije u osamdesetima do uspostave demokratskog poretka, odnosno do donošenja ustava u prosincu 1990. godine. U njegovu su fokusu prije svega pitanja iz užeg procesa političke tranzicije: liberalizacija i rastakanje komunističkog poretka, otvaranje rasprave o demokratizaciji, formiranje opozicijskih inicijativa i udruženja – kasnije političkih stranaka, prihvaćanje višestranačkih izbora, predizborna kampanja, izbori i uspostava novog poretka. U knjizi se također obrađuju razne teme vezane za raspad Jugoslavije, pitanja državnosti, pripremu rata, kao i problematiku Srba u Hrvatskoj u kontekstu nacionalnih homogenizacija. Između ostalog ova knjiga treba doprinijeti razumijevanju zeitgeista, odnosno duha vremena u kojem je provedena politička tranzicija. U svrhu toga detaljno su prikazane teme i rasprave koje su dominirale javnim prostorom tijekom 1989. i 1990. godine, a time i brze i često nepredvidive promjene koje su karakteristične za tranzicijsko razdoblje. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Davor Pauković, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90.”

NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić (prir.) Zla prošlost

Magdalena Najbar-Agičić (prir.), Zla prošlost. Suočavanje s prošlošću koja opterećuje

U knjizi se obrađuju pitanja vezana uz politiku povijesti i kulturu sjećanja u nekoliko europskih zemalja: Poljskoj, Litvi, Latviji, Estoniji, Ukrajini, Rusiji i Španjolskoj te na razini Europske Unije. Priređivačica hrvatskog izdanja pridodala je ovom izboru članaka poljskih i francuskih autora predgovor u kojem objašnjava motivaciju za pripremu knjige i prijevod na hrvatski te iznosi svoja razmišljanja o politici povijesti u Hrvatskoj, općenito o pitanju politike povijesti i kulture sjećanja te o ulozi povjesničara u tome.

Tekstovi okupljeni u zborniku odnose se na stanovit način i na teme koje su iznimno aktualne u današnjem hrvatskom društvu, na problematiku politike povijesti i kulture sjećanja, primjerice (pre)imenovanja ulica i trgova, pitanja odnosa prema spomenicima, napose onima iz Drugog svjetskog rata, kao i općenito odnosa prema novijoj povijesti. Opisujući inozemna iskustva na tom planu, hrvatskoj javnosti ovi tekstovi daju mnoštvo komparativnih perspektiva i predstavljaju poticaj za promišljanje i rasprave o situaciji u Hrvatskoj. Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Magdalena Najbar-Agičić (prir.) Zla prošlost”

NOVA KNJIGA Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija

Ivana Filipović Petrović, Kad se sretnu leksikografija i frazeologija. O statusu frazema u rječniku

U knjizi se na jednom mjestu sjedinjuju teorijska i metodološka pitanja iz područja leksikografije te povijest frazeoloških ideja kako bi se istražile točke međusobnog dodira dviju disciplina: leksikografije i frazeologije, konkretno pitanje statusa frazema u rječniku. Na temelju znanstvenih istraživanja frazeološke problematike te višegodišnjeg iskustva u leksikografskome radu, autorica u knjizi daje sustavni teorijski i metodološki pristup jezičnoj građi koja se uvrštava u rječnik. Jezična istraživanja provedena u knjizi korpusno su utemeljena, a rješenja za leksikografsku obradu namijenjena elektroničkim rječnicima, čime će knjiga, osim lingvistima i frazeolozima, posebno biti korisna leksikografima u doba dominacije elektroničke i korpusne leksikografije.

ISBN: 978-953-7963-75-0

Meki uvez, 229 str.

Cijena: 139, 00 kn

NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade

ŽARKO LAZAREVIĆ, IZMEĐU STRAHA I NADE. GOSPODARSKO-POVIJESNE STUDIJE O TEŠKOĆAMA MODERNIZACIJE

U knjizi je prikazan proces ekonomske modernizacije na slovenskom području u devetnaestom i prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Riječ je o modelskom istraživanju koje je korisno i hrvatskim istraživačima, napose jer je autor uklopio uže (slovenske) fenomene u širi kontekst Habsburške Monarhije/Austro-Ugarske, odnosno prve jugoslavenske države.

Obrađuje se jedna vrlo rijetka tema i pristupa joj se na novi način, otvoreno i bez ograde, te se ukazuje na metode kojima se treba pristupiti u obrani svojih nacionalnih, gospodarskih, a time dakako i društvenih vrijednosti.

(iz recenzije prof. dr. Mire Kolar-Dimitrijević)

Nastavi čitati “NOVA KNJIGA Žarko Lazarević, Između straha i nade”

NOVA KNJIGA Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom

Renata Geld, Mateusz-Milan Stanojević

STRATEŠKO KONSTRUIRANJE ZNAČENJA RIJEČJU I SLIKOM. Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom

U ovoj vrlo pristupačno napisanoj monografiji autori na primjeru dobro poznate pojave, tzv. fraznih glagola engleskog jezika, kao jedne od smicalica, kako autori šaljivo kažu, za koju se vjeruje da su je “izvorni govornici izmislili da muče govornike drugog jezika, a nastavnici ih obožavaju kada žele zapapriti ispite znanja” pokazuju kako ta pojava pruža izravni uvid u procese uključene u strateško konstruiranje značenja. Služe se alatima i pojmovima kognitivne semantike kako bi iznijeli na vidjelo duboku konceptualnu motivaciju kako sastavnica tako i cijele te konstrukcije kao čimbenik koji potpomaže mentalnu obradu i zapamćivanje odnosno usvajanje određene jezične konstrukcije. Knjiga na taj način osvještava temeljne spone između prvog i drugog jezika, kognicije i iskustva.”

(iz recenzije prof. dr. sc. Marija Brdara)

Knjiga se bavi strateškim konstruiranjem značenja, odnosno procesima uključenim u konstruiranje značenja u drugome jeziku. Cilj je knjige pokazati sponu između kognitivne lingvistike i teorije ovladavanja jezikom, odnosno istraživanje kognitivnih strategija učenja i redefiniranje njihove uloge u procesu konstruiranja značenja pri specifičnom jezičnom zadatku, uz primjere inovativne metodologije istraživanja, ali i primijenjenih aspekata saznanja proizašlih iz rezultata dobivenih u navedenim istraživanjima.

Renata Geld docentica je na Katedri za metodiku nastave engleskog jezika Odsjeka za anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

ISBN: 978-953-7963-76-7

Meki uvez, 177 str.

Cijena: 110, 00 kn

Poziv na predstavljanje knjige Zanemarena baština

Izdavačka kuća Srednja Europa poziva Vas na predstavljanje knjige Jasenke Kranjčević Zanemarena baština. Prostorne strukture sela u Hrvatskoj, koja će se održati u srijedu 20. lipnja 2018. u Hrvatskom muzeju arhitekture HAZU, ulica I. G. Kovačića 37, s početkom u 18 sati.

U predstavljanju će sudjelovati autorica dr. sc. Jasenka Kranjčević, akademik Mladen Obad Štrboci, prof. dr. Zlatko Jurić, izv. prof. dr. Zlatko Karač i prof. dr. Damir Agičić.