• count
  • count
  • count

Preuzmite naš katalog!

Preuzimanje!
Pregled knjige Gabi Abramac `Dos heylike yidish vort`

Pregled knjige Gabi Abramac `Dos heylike yidish vort`

Predstavljanje knjige Petra Stehlíka "Između hrvatstva i jugoslavenstva"

Predstavljanje knjige Petra Stehlíka "Između hrvatstva i jugoslavenstva"

Promocija će se održati u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak u Zagrebu, Bogovićeva 1.

Datum: ponedjeljak, 13. lipnja 2016. / početak u 19 sati

Sudjeluju: Petr Stehlík, Tomislav Dubravac, Stjepan Matković, Damir Agičić

 

Petr Stehlik

Između hrvatstva i jugoslavenstva. Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832-1878.

U svojoj dosadašnjoj znanstveno-istraživačkoj djelatnosti i u nizu znanstvenih radova objavljenih u češkoj i inozemnoj periodici, zbornicima i kolektivnim monografijama autor se bavio problematikom nacionalnih ideologija i oblikovanja modernih balkanskih nacija, bosanskim pitanjem, poviješću češko-južnoslavenskih odnosa, kulturnom poviješću Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nacionalnim pitanjem u zemljama bivše Jugoslavije te suvremenom hrvatskom književnošću.

Knjiga "Između hrvatstva i jugoslavenstva: Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 1832-1878." iz povijesne perspektive i na temelju korporativne analize onodobnih izvora nastoji predočiti promjene i konstante u shvaćanju povijesne, političke i nacionalne pripadnosti Bosne u ideologiji ilirizma, izvornog jugoslavizma i izvornog pravaštva.
Također, prikazano je kako se formirala predodžba o Bosni i njezinu stanovništvu u hrvatskoj sredini između 1832. i 1878. godine.

Petr Stehlik, češki slavist, balkanolog i povjesničar; predaje kolegije iz južnoslavenske književnosti, kulture i povijesti na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Masarykova sveučilišta u Brnu. Na istome je fakultetu diplomirao kroatistiku, anglistiku i makedonistiku te doktorirao opću povijest.

Nova knjiga "Iz Praga protiv Tita!"

Nova knjiga "Iz Praga protiv Tita!"

Češki povjesničar Ondřej Vojtěchovský, profesor Karlova sveučilišta u Pragu, napisao je opsežnu knjigu o sudbini jugoslavenskih građana koji su se nakon sukoba između Staljina i Tita zatekli u Čehoslovačkoj i okrenuli se protiv svoje partije i države, duboko vjerujući Staljinu i njegovu vodstvu u međunarodnom radničkom pokretu.
Vojtěchovský je detaljno istražio i opisao složenu i raznoliku problematiku grupe jugoslavenskih pobornika Informbiroa u Čehoslovačkoj, napose u Pragu. Oko stotinu i pedeset jugoslavenskih komunista, među kojima su Anton Rupnik, Josip Milunić i Teodor Balk, prvih je nekoliko godina izgnanstva u Pragu maštalo o tome da će se vratiti u Jugoslaviju i preuzeti vlast u zemlji. No od druge polovice pedesetih sve je bilo posve jasno – oni su postali politički emigranti suočeni s dilemom da li se vratiti kući (i potom snositi posljedice protivljenja jugoslavenskom režimu) ili se nastaniti zauvijek u inozemstvu te nastaviti svoje daljnje političko djelovanje.
Autor je proučio brojne čehoslovačke i jugoslavenske arhivske dokumente i obuhvatio ne samo aktivnost emigracije, već i različite strane života stranaca u komunističkoj Čehoslovačkoj. Također je pokazao koliko su jugoslavenski politički (informbiroovski) emigranti sudjelovali u javnom životu Čehoslovačke i, kasnije, Češke.

Cijena knjige: 249,00 kuna.

Nova knjiga "Svaki dan pobjeda! Kultura omladinskih radnih akcija"

Nova knjiga "Svaki dan pobjeda! Kultura omladinskih radnih akcija"

Reana Senjković, Svaki dan pobjeda! Kultura omladinskih radnih akcija

U knjizi se govori o fenomenu omladinskih radnih akcija u Jugoslaviji u razdoblju 1945.-1989. iz kulturno-antropološke perspektive. Temelji se na iznimno bogatoj i raznovrsnoj građi, od književnih i filmskih djela posvećenih radnim akcijama, preko radova sociologa i povjesničara koji su se zanimali za tu temu, domaćih i stranih novinskih članaka, dnevnika sudionika radnih akcija, internetskih i arhivskih izvora, do razgovora koje je autorica obavila s nekadašnjim sudionicima akcija.

Knjiga je podijeljena u šest poglavlja u kojima se kronološki slijedi povijest omladinskih radnih akcija u njihovim „fazama razvoja“. Nakon uvodnog poglavlja, u kojemu otvara svoj pristup fenomenu, autorica opširno obrađuje razdoblje od 1946. do 1951. godine, ponajprije na temelju u toj „fazi“ objavljenih romana i pripovijetki o radnim akcijama (Miroslav Krleža, Marin Franičević, Vjekoslav Kaleb, Jure Kaštelan, Oskar Davičo, Gustav Krklec i drugi) te brigadirskih dnevnika i objavljenih sjećanja nekadašnjih brigadira, također i stranaca koji su sudjelovali na radnim akcijama (među njima i Edwarda Palmera Thompsona). U trećem poglavlju knjige autorica se bavi razdobljem između 1958. i 1964. godine, analizirajući tri romana objavljena u to vrijeme, a potom i opširnu studiju Rudija Supeka o izgradnji autoputa Bratstvo i jedinstvo, koje sučeljava novinskim i drugim izvorima. Potom autorica u poglavlju posvećenom razdoblju nakon 1968. godine na temelju druge građe analizira i promišlja rezultate mnogobrojnih znanstvenih, prije svega socioloških istraživanja te faze omladinskih radnih akcija. U petom poglavlju donosi pregled razmjerno malobrojnih istraživanja fenomena dobrovoljnog rada mladih u drugim zemljama, upozoravajući na razlike i sličnosti s jugoslavenskim omladinskim radnim akcijama.

Naposljetku, u zaključku autorica sintetizira spoznaje prethodnih poglavlja, promišlja ih iz suvremene vizure, prema predlošku koncepta „nostalgije za socijalizmom“, te ih analizira u skladu s prijedlozima Raymonda Williamsa („struktura osjećaja“), Michela Foucaulta („heterotopija“), Rudija Supeka („društvo u malom“) i Jevgenija Dobrenka („politička ekonomija socijalističkog realizma“).

Reana Senjković poznata je hrvatska etnologinja, autorica nekoliko knjiga i niza članaka. Bavi se fenomenima kulture i medija nakon Drugoga svjetskog rata, kao i problematikom omladinske kulture u doba socijalističke Hrvatske.

Cijena: 126,00 kuna

Nova knjiga Srednje Europe "Hrvatska i Turska. Povijesno-kulturni pregled"

Nova knjiga Srednje Europe "Hrvatska i Turska. Povijesno-kulturni pregled"

Hrvatska i Turska. Povijesno-kulturni pregled

(Uredili: Katica Jurčević / Ozana Ramljak / Zlatko Hasanbegović)

„Na tragu odnosa između dviju prijateljskih zemalja, Hrvatske i Turske, i njihove isprepletene povijesti koja može poslužiti oblikovanju zajedničkih kulturnih, gospodarskih i političkih ciljeva u budućnosti, nastala je zamisao o potrebi objavljivanja zbornika koji bi prikazao neke od ključnih trenutaka koji su ostavili dubok trag u svemu što je odredilo oba moderna nacionalna sjećanja“, ističu u predgovoru urednici ove knjige, u kojoj su objavljeni tekstovi istaknutih hrvatskih povjesničara i drugih znanstvenika o povijesti hrvatsko-turskih/osmanskih odnosa u prošlosti, napose o odnosima Dubrovnika i Osmanskog Carstva, kao i o osmanskoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini na hrvatskim prostorima te o današnjim književnim i kulturnim vezama između Hrvatske i Turske.
Zbornik predstavlja vrijedan doprinos populariziranju rezultata znanstvenih istraživanja o navedenoj problematici. Svi koji ga uzmu u ruke upoznat će bogatstvo hrvatsko-turskih odnosa u prošlosti, kao i osmanskog nasljeđa u hrvatskim krajevima, ali i suvremene odnose na polju književnosti. (iz sažetka)

Suizdanje Srednja Europa i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Meki uvez, 136 str, ilustracije
Cijena: 120,00 kn