NOVA KNJIGA Hrvati u Boki kotorskoj

Marijeta Rajković Iveta, Matija Dronjić, Hrvati u Boki kotorskoj. Migracije, svadbeni običaji i identiteti

Knjiga Marijete Rajković Ivete i Matije Dronjića Hrvati u Boki kotorskoj. Migracije, svadbeni običaji, identiteti rezultat je projekta KZU „Napredak“ Gornja Lastva, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba, pod nazivom „Terensko istraživanje običaja, napjeva i plesova u selu Gornja Lastva i drugim naseljima tivatskog i kotarskog zaljeva u Boki kotorskoj.“ Projekt se odvijao u tri etape od 2009. do 2012. godine s ciljem da se terenskim istraživanjem i stručnom obradom prikupljenih podataka zabilježi i tako spasi od zaborava nematerijalna kulturna baština hrvatskog življa Boke kotorske. Nematerijalna kulturna baština je zbog svoje prirode uvijek manje vidljiva od materijalne, a pogotovo kada je broj onih kojima pripada i koji je stvaraju tako mali i disperzan u prostoru poput hrvatskog življa Boke.
U knjizi su prikazane dvije teme: migracije i svadbeni običaji. Knjiga donosi brojne iskaze iz sjećanja na život i običaje Hrvata u Boki kotorskoj te je bogato opremljena izvornim fotografijama.

Knjiga je objavljena u suizdanju Srednje Europe i Kulturno zavičajnog udruženja “Napredak” Gornja Lastva.

ISBN: 978-953-7963-92-7

Tvrdi uvez, 184 str., 23,5×24,5 cm, ilustracije
Cijena: 168,00 kn

NOVA KNJIGA Hrvatska socijaldemokracija u Prvome svjetskom ratu

Matko Globačnik, Hrvatska socijaldemokracija u Prvome svjetskom ratu

Popunjavajući prazninu istraživanja povijesti Prvog svjetskog rata u hrvatskoj historiografiji, unutar koje je djelovanje hrvatske socijaldemokracije dodatno marginalizirana tema, Matko Globačnik istražuje pitanje držanja vodstva hrvatske socijaldemokracije u Prvom svjetskom ratu, s posebnim osvrtom na odnos prema ratu i internacionalizmu, reformi i revoluciji te rascjepu između socijaldemokracije i komunizma, u kontekstu političkog iskustva 19. stoljeća, koje je krucijalno odredilo držanje socijaldemokracije i daljnji politički razvoj u 20. stoljeću. Knjiga na temelju analize međuodnosa socijaldemokratskih političara i intelektualaca u povijesnom kontekstu prati razvitak i promjene njihove ideološke orijentacije i političkog djelovanja u okvirima Prvog svjetskog rata, posebno u kontekstu politike Centralnih sila.

ISBN: 978-953-7963-93-4

Meki uvez, 128 str.

Cijena: 90,00 kn

NOVA KNJIGA Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2009-2011)

Vlatka Dugački (prir.), Bibliografija hrvatske historiografije u povijesnim časopisima (2009-2011)

Ova je knjiga treće bibliografsko izdanje u kojem se sustavno objavljuju bibliografski podaci o znanstvenim radovima objavljenima u hrvatskim povijesnim časopisima. Cilj ove knjige je pružiti studentima i znanstvenicima i ostalim pripadnicima akademske zajednice pružiti osnovne bibliografske informacije o radovima objavljenima u historiografiji, ali i srodnim disciplinama, poput arhivistike. U knjizi je obrađeno 25 časopisa, prvenstveno onih su desetljetnom tradicijom izlaženja; obuhvaćeni su časopisi i povijesnog i interdisciplinarnog profila. Knjiga je objavljena u sklopu projekta Hrvatska historiografija modernog i suvremenog doba (XIX-XXI. stoljeće).

ISBN: 978-953-7963-84-2

Meki uvez, 229 str.

Cijena: 129,00 kn

NOVA KNJIGA Revolucionari i ubojice

Goran Miljan, Ivica Šute, Revolucionari i ubojice. Iz povijesti hrvatske nacionalističke emigracije u međuraću

Knjiga Gorana Miljana i Ivice Šutea, Revolucionari i ubojice, donosi sjećanja Mije Babića i Zvonimira Pospišila na političke događaje i njihovo vlastito djelovanje dvadesetih godina u Zagrebu, s posebnim osvrtom na atentat na zagrebačkog novinara Tonija Schlegela, koji su izvršila upravo njih dvojica. Najveći dio knjige čini Babićev tekst Zašto sam danas u tuđini, zanimljiv i detaljan, iako subjektivan, prikaz pregled društveno-političkih događaja u Zagrebu 1920-ih godina. Babić je po dolasku u Zagreb bio izuzetno razočaran pasivnošću Hrvata nasuprot režimu Kraljevine SHS. Babić detaljno opisuje demonstracije tijekom dvadesetih, smrt Stjepana Radića, omladinske sastanke na kojima je redovito sudjelovao, pripremu i izvođenje atentata na Tonija Schlegela, te posljedično skrivanje u Zagrebu i bijeg u Italiju, gdje su se Pospišil i Babić susreli s Antom Pavelićem i Augustom Košutićem. Ovi dokumenti – memoarski zapis Mije Babića i zapisnik preslušavanja Zvonimira Pospišila u Beogradu – osim što opisuju njihovu osobnu transformaciju u „revolucionare i ubojice“, predstavljaju i vrhunski povijesni izvor sjećanja dvojice aktera koji su tridesetih godina postali istaknuti članovi ustaškog pokreta.

ISBN: 978-953-7963-91-0

Meki uvez, 159 str.

Cijena: 98,00 kn

NOVA KNJIGA Slaven Bertoša, Fragmenti buzetske prošlosti

Nova knjiga – Slaven Bertoša “FRAGMENTI BUZETSKE PROŠLOSTI U SREDNJEM I NOVOM VIJEKU”

Knjiga je podijeljena na dva glavna dijela. Prvi dio knjige odnosi se na rezultate autorova znanstveno-istraživačkog rada po pojedinim proučenim segmentima. Obuhvaća 15 temeljnih poglavlja u kojima autor piše o migracijskim kontaktima između Buzeštine i Pule, buzetskim prezimenima, ruševinama srednjovjekovnih utvrda Črnoga i Beloga grada, gradiću Sovinjaku, kaštelu i naselju Račice, selima Prapoću, Vodicama i Vrhu, Jurju Furlaniću i njegovoj zbirci valputskih uputa, Furlanićevoj izvješću o Buzeštini iz prve polovice XIX. stoljeća, tamošnjim graničnim oznakama, opisu strateške važnosti Buzeta, Draguća, Huma i Roča u izvješću mletačkog inženjera Pietra di Santa Colombe iz 1646., izvješću rašporskog kapetana A. Foscarija iz 1792., obnavljanju palače rašporskog kapetana iste godine, izvješću o žitu za buzetski fontik iz 1794., izvanrednim troškovima rašporskog kapetana iz navedene godine. i oporuci Antuna Sinčića iz 1799.
Drugi dio knjige donosi 25 osvrta i prikaza različitih knjiga i događaja o Buzeštini. Tu se nalaze članci o humskim glagoljskim zapisima, knjizi crkve i bratovštine sv. Bartolomeja u Roču, Mlunskoj visoravni, Račjoj Vasi, Rašporu, Prapoću, Sv. Martinu, Minjeri kod Sovinjaka, selima južne i zapadne Buzeštine, bogatim i uglednim obiteljima, školstvu, stanovništvu i migracijama, duhovnoj vizitaciji Ignazija Gaetana de Buseta, životu na sjeveru Istre te nekim svescima “Buzetskog zbornika” i “Zbornika općine Lanišće”, kao i o znanstvenom skupu “Buzetski dani 2013.”

Knjiga Slavena Bertoše “Fragmenti buzetske prošlosti u srednjem i novom vijeku” uklapa se u niz brojnih znanstvenih knjiga i monografija o prostoru Buzeštine međutim, ona donosi i nešto sasvim novo – a to su rezultati autorovih dugogodišnjih arhivskih istraživanja, poglavito u najznačajnijoj ustanovi za proučavanje građe o Istri – Državnom arhivu u Veneciji.

Nakladnici knjige: Srednja Europa d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni arhiv u Pazinu i Grad Buzet.

ISBN 978-953-7963-78-1 (Srednja Europa)
ISBN 978-953-7320-95-9 (Sveučilište Jurja Dobrile)
ISBN 978-953-7640-41-5 (Državni arhiv u Pazinu)

Tvrdi uvez, 464 str.
Cijena: 198,00 kn

Razgovor o knjizi ZAŠTIĆENA DJETINJSTVA

Pozivamo Vas na razgovor o knjizi

Snježane Grković-Janović, ZAŠTIĆENA DJETINJSTVA

Velika adventska knjižara Galleria, Iblerov trg 10

Petak 21. prosinca 2018. u 17 sati.

Sudjeluju: 
Dora Kosorčić, Srednja Europa/Lana Blažević, učenica 6. razreda osnovne škole

Autorica u knjizi sjećanja oživljava svijet „zaštićenoga“ djeteta, odrasloga u teškim uvjetima pred Drugi svjetski rat te preseljenjima (Zagreb-Split-Brač-Zagreb) upotrazi za sigurnošću u predratno doba. Predstavlja svoje djetinjstvo i ranu mladost koje je provela zaštićena roditeljskom ljubavlju i brigom, uz bake pričalice i pletilje, poduzetne tetke i ujake, uz druženja u dječjoj igri, u svijetu vilinskih priča, sa slikama i glazbom…

Dođite i poslušajte ulomke iz knjige u kojima autorica opisuje Zagreb uoči, tijekom i neposredno nakon Drugoga svjetskog rata.

Veselimo se Vašem dolasku!

POZIV NA PREDSTAVLJANJE KNJIGE

Pozivamo Vas na predstavljanje knjige Renate Geld i Mateusza-Milana Stanojevića, Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom. Konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom, koje će se održati u četvrtak 6. prosinca 2018. u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, s početkom u 18 sati.

NOVA KNJIGA Svetozar Borojević, Kroz Bosnu

Svetozar Borojević, Kroz Bosnu. Ilustrirani vodič C.-k. bosanske željeznice i Bosanskohercegovačke državne željeznice Doboj-Simin Han

Ovaj je putopisni vodič prijevod s njemačkog i kritičko izdanje istoimenog povijesnog izvora, autora austro-ugarskog časnika Svetozara Borojevića, koji je 1887. godine, devet godina nakon austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine, putovao bosanskohercegovačkom željezničkom mrežom. U njemačkom izvorniku pojavio se 1897. godine, a bio je namijenjen kao priručnik putnicima u Bosnu i Hercegovinu, napose onima koji putuju željeznicom, ali istovremeno oslikava stanje društva u Bosni i Hercegovini onoga vremena, dajući i povijesni pregled te opažanja o zemlji i stanovništvu.

ISBN: 978-953-7963-89-7

Meki uvez, 108 str.

Cijena: 90,00 kn

POZIV NA PREDSTAVLJANJE KNJIGE

Pozivamo Vas na predstavljanje knjige Davora Paukobića, Usred oluje. Politička tranzicija u Hrvatskoj 1989./90., koje će se održati u petak 23. studenog 2018. u Pučkom otvorenom učilištu Ogulin, s početkom u 19 sati. O knjizi će govoriti prof. dr. Damir Agičić i doc. dr. sc. Višeslav Raos.